Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5938. Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, stran 16416.

Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C, 52/02 – ZDU-1 in 123/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prične z delom Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: urad) kot vladna služba z delovnim področjem, določenim s tem sklepom in predpisi.
2. člen
Urad opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah;
– slovenske zdomce in izseljence po svetu;
– kulturno, prosvetno, gospodarsko, politično in drugo sodelovanje pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in Slovencev po svetu z matično državo Republiko Slovenijo;
– skrb matične države Republike Slovenije za ustrezno pravno in zakonsko zaščito slovenskih skupnosti zunaj njenih meja;
– izvajanje finančne podpore organizacijam in dejavnostim Slovencev zunaj Republike Slovenije;
– izvajanje finančne podpore organizacijam in posameznikom v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju povezovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– informiranje, svetovanje in pomoč posameznikom ter organizacijam Slovencev zunaj Republike Slovenije;
– skrb za repatriacijo Slovencev v domovino;
– opravljanje drugih nalog, povezanih s posebnimi pravno-statusnimi zadevami pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in slovenskih zdomcev oziroma izseljencev v Republiki Sloveniji.
3. člen
Urad spremlja in koordinira tudi dejavnost ostalih državnih organov na področju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
4. člen
(1) Urad pri svojem delu sodeluje z Ministrstvom za zunanje zadeve in z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije v tujini.
(2) Način sodelovanja iz prejšnjega odstavka se določi z dogovorom, ki ga skleneta predstojnik urada in minister, pristojen za zunanje zadeve, potrdi pa Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
5. člen
Predstojnik urada je državni sekretar, ki je odgovoren predsedniku vlade.
6. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa prevzame urad naloge, notranjo organizacijo in sistemizacijo, javne uslužbence, prostore, opremo, dokumentacijo in pravice proračunske uporabe Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha položaj dosedanji predstojnici urada.
(3) Predstojnik urada s soglasjem vlade najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v uradu.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-37/2004-1
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EVA 2004-3111-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti