Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5935. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna in priklopna vozila, stran 16413.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odločba US, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZDARS-A in 131/04 – odločba US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna in priklopna vozila
1. člen
V Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98 – ZDDV, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04 in 67/04), se v prvem odstavku 7. člena besedilo »za krajše obdobje, v primerih iz prvega odstavka 10. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »za obdobje, določeno v 10. členu te uredbe«.
2. člen
V celotnem besedilu uredbe se besedilo »nalepka za tehnični pregled vozila« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »prometna nalepka« v ustreznem sklonu.
3. člen
Spremeni se naslov 10. člena tako, da se glasi:
»Plačilo letnega povračila za uporabo cest za obdobje, krajše oziroma daljše od enega leta«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se za motorno vozilo oziroma priklopno vozilo opravi tehnični pregled za obdobje, ki je daljše od enega leta, se lahko na željo stranke plača letno povračilo za uporabo cest vnaprej za obdobje daljše od enega leta, vendar največ za čas veljavnosti prometne nalepke. Obveznost se določi v višini dvanajstine letnega povračila za uporabo cest za vsak začeti mesec veljavnosti prometne nalepke.«.
4. člen
V prvem odstavku 12.a člena se besedilo druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– o prometni nalepki (številka nalepke, datum izdaje, rok veljavnosti, organizacija, ki je nalepko izdala),«.
5. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 425-00/2004-1
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EVA 2004-2411-0115
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti