Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5679. Ugotovitveni sklep, stran 15888.

Na podlagi 5.točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) in Ugotovitvenega sklepa OS občine Trebnje, z dne 25. 10. 2004 je Občinska volilna komisija občine Trebnje na korespondenčni seji, dne 17. 11. 2004 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1
Občinska volilna komisija občine Trebnje ugotavlja:
– da je Mojca Gorišek dne 12. 7. 2004 podala odstop s funkcije članice Občinskega sveta občine Trebnje, s čimer ji preneha mandat z dnem 25. 10. 2004, ko je Občinski svet občine Trebnje sprejel ugotovitveni sklep, da so nastopili zakonski razlogi za prenehanje mandata;
– da mandat člana Občinskega sveta občine Trebnje preide na naslednjega kandidata z liste z imenom »Lista za razvoj in oživitev Trebnjega« v I. volilni enoti. Naslednji kandidat na istoimenski listi je Jože Hribar, roj. 2. 12. 1964 iz Velikega Gabra 64a, p. Veliki Gaber, ki je dne 30. 10. 2004 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Trebnje.
2
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja občinske volilne komisije in se ga objavi v Uradnem listu RS.
Št. 607-00002/2004
Trebnje, dne 17. novembra 2004.
Metod Žužek, univ. dipl. pravnik l. r.
Predsednik
Občinske volilne komisije

AAA Zlata odličnost