Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5676. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev, stran 15887.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena v povezavi z drugim odstavkom 77. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. In 58/03 – ZZK-1) ter 36. in 99. člena statuta Občine Postojna in 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) župan Občine Postojna sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev
1. Odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna
2. Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
3. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca I v Postojni
4. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca II v Postojni
5. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni
6. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno
7. Odloka o podrobnih merilih in prostorskih ureditvenih pogojev za naselji Planina in Liplje
8. Odloka o podrobnih merilih in prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Krajevni skupnosti Bukovje
9. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselja Zalog pri Postojni – območje planske celote S 20
I
Javno se razgrne predlog zgoraj navedenih aktov z obveznimi prilogami, ki jih je izdelalo podjetje AGA Atelje za geodezijo in arhitekturo d. o. o., Postojna, december 2004;
II
Javna razgrnitev bo potekala v času od 20. 12. 2004 do 7. 1. 2005 v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna.
Javna obravnava bo potekala v času javne razgrnitve v sejni sobi Kulturnega doma v Postojni (vhod s Prešernove ulice) in na sedežih krajevnih skupnosti Bukovje, Planina, Prestranek, Landol, Razdrto, Postojna, Hrašče in Hruševje. Natančnen datum bo sporočen naknadno.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjene predloge podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve do konca javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine Postojna.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-11/2004
Postojna, dne 6. decembra 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost