Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5674. Sklep o ekonomski ceni storitve pomoč družini na domu v letu 2005, stran 15886.

Na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 74/99) in 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 15. redni seji dne 29. 11. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu v letu 2005 znaša 2.685 SIT na efektivno uro opravljene storitve.
2
Cena storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Murska Sobota znaša za uporabnika od 1. 1. 2005 dalje 1.350 SIT za efektivno uro opravljene storitve, razlika do cene iz 1. točke tega sklepa v višini 1.335 SIT pa je subvencija občine.
3
Storitev javne službe pomoč družini na domu po ceni iz 2. točke tega sklepa lahko koristijo le upravičenci na podlagi odločbe Centra za socialno delo Murska Sobota.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/04-3
Moravske Toplice, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost