Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5665. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava, stran 15877.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02, odl. US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 59/99), 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) in na podlagi Navodil Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, št. 011-26/02 z dne 23. 5. 2002 in 2. 7. 2002 je Občinski svet občine Lendava na 15. seji dne 29. 11. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava
1. člen
S tem pravilnikom se spreminjajo merila za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava, ki so sestavni del pravilnika o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 54/04).
2. člen
Merila za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava, ki se spreminjajo so:
I. Šport otrok in mladine
1. Predšolska mladina (do 6 let)
Program:
– Zlati sonček
– Športna značka
 
Vrednostni elementi:
– Propagandni material (tekmovalne knjižice, plakati, priročniki)
– Priznanja
 
Izvajalci:
– Športna značka I.
– Zlati sonček VVZ
 
2. Osnovnošolska mladina
Program:
– tekmovanja:
  – občinska
  – regijska
  – državna prvenstva
– Športna značka II., III.
 
Kriteriji:
– tekmovanja:
  – občinska: objekti, sodniki, priznanja, organizacija
  – višja: vodenje, prevoz, prehrana, štartnina
 
Izvajalci:
– šola, ŠŠD, ŠZ
 
3. Srednješolska mladina (do 19 let)
Program:
– šolska tekmovanja
– regijska in državna prvenstva
 
Kriteriji:
– višja regijska: organizacija tekmovanja, objekt (na­jemnina, če ni šolski), priznanja, sodniki, prevoz, startnina, spremstvo
 
Izvedba: javni razpis
II. Šport v društvih
II./1 Šport mladih za dosežek – individualni šport
športna vzgoja nadarjenih mladih športnikov
a) trenažni program
Program:
– osnovni: treningi (vadbe)
– dodatni: uradni tekmovalni
 
Kriteriji:
a) trenažni program – strokovni kader, objekt
   I. stopnja (otroci)  160 ur/skupina (do 10 let)
   II. stopnja      200 ur/skupina (od 10 do 13 let)
   III. stopnja     240 ur/skupina (od 13 do 15 let)
 
Opomba: število udeležencev po normativih nacionalne panožne zveze.
 
b) tekmovalni program – sodniški stroški
Vrednostni elementi:
– strokovni kader
– objekti
 
Izvajalci: – registrirana športna društva
II./2 Športna vzgoja nadarjene mladine (od 15 do 19 let) – kolektivni šport
 
a) Program:
– trenažni program panoge
– dodatni tekmovalni program
– strokovni kader
   I. stopnja (od 15 do 17 let)   -300 ur/skupina
   II. stopnja (od 17 do 19 let)   -320 ur/skupina
Opomba: število udeležencev na vadbi po normativih nacionalne panožne zveze.
 
b) tekmovalni program – sodniški stroški
Vrednostni elementi:
– strokovni kader
– objekt
   I. stopnja (do 15 let)       -340 ur/skupina
   II. stopnja (od 15 do 17 let)   -350 ur/skupina
   III. stopnja (od 17 do 19 let)   -360 ur/skupina
Izvajalci: registrirana športna društva
Opomba:
Korekcijski faktorji:
– starejši mladinci in mladinke (od 17 do 19 let) v kolektivnih športih
   I. državna liga:          420 ur
   II. državna liga:          400 ur
   III. državna liga:         380 ur
II./3 KAKOVOSTNI ŠPORT
a) Odrasli – individualni šport
Program:
– osnovni: trenažni program panoge
– dodatni: uradni tekmovalni program
 
Kriteriji:
– trenažni program    320 ur/skupina
             (od 8 do 10 udeležencev)
– tekmovalni program   sodniški stroški
Vrednostni elementi:
– strokovni kader
– objekti
 
Izvajalci:
– registrirana športna društva
– posamezniki, ki tekmujejo na drž. prv. panoge
(prvenstvo, pokal, jakostna lestvica)
 
b) Odrasli – kolektivni športi
Program:
– osnovni: trenažni programi panoge
– dodatni: uradni tekmovalni programi
– Odrasli kolektivni športi I. državne lige
 
Kriteriji:
– trenažni programi   440 ur/ skupina
             (20 udeležencev)
– tekmovalni programi  sodniški stroški
Vrednostni elementi:
– strokovni kadri
 
Izvajalci:
– registrirana športna društva
– ekipa, ki tekmuje v I. državni ligi
 
– Odrasli kolektivni športi II. državne lige
  – vse isto le trenažni program je 360 ur/skupino (20 udeležencev)
 
– Odrasli kolektivni športi III. Državne lige
  – vse isto le trenažni program je 280 ur/skupino (20 udeležencev)
 
II./4 DODATKI ZA ŠPORTNE DOSEŽKE:
Dodatki pod točko a, d in c znašajo 10% proračunskih sredstev.
a) Športniki pod kategorizacijo OKS – priznava se dodatek po kategorizacijah (individualno):
 
a) Mladinski razred         60 točk/mesečno
b) Državni razred          90 točk/mesečno
c) Perspektivni razred        120 točk/mesečno
d) Mednarodni razred         150 točk/mesečno
e) Svetovni razred          200 točk/mesečno
b) Dodatek za športne dosežke (društvom-vrednosti so izražene v točkah):
----------------------------------------------------------------------
                člani   mladinci       kadeti
----------------------------------------------------------------------
– posamezno
za osvojeno  I. mesto na DP   1000     800         500
       II. mesto na DP   800     500         300
       III. mesto na DP  500     300         100
----------------------------------------------------------------------
 
EKIPA
+-----------------------+---------------+--------------+--------------------+
| I. Rangiranje šport. |  II. Štev.  | III. Štev. |  IV. Liga po   |
|     panog     | športnikov v | ekip v ligi |   turnirjih   |
|v državnem in lokalnem |   ekipi   |       |          |
|    merilu     |        |       |          |
+----+------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 1. | Nogomet   5000 | 12-16  5000 | 9-12  5000 | do 1/dan  5000  |
|  | Namiz.   točk |     točk |    točk |       točk  |
|  | tenis      |        |       |          |
|  | Judo       | 2-8     | 2-8     |          |
|  | Speedway     |        |       |          |
+----+------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 2. | Kegljanje  3000 | 8-11   3000 | 7-8  3000 | do 2/dan  2000  |
|  | Badminton  točk |     točk |    točk |       točk  |
|  | Strelstvo    |        |       |          |
+----+------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 3. | Košarka   2000 | 5-7   2000 | 5-6  2000 | do 3/dan  1000  |
|  | Atletika  točk |     točk |    točk |       točk  |
|  | Šah       |        |       |          |
|  | Tenis      |        |       |          |
|  | Taekwoondo    |        |       |          |
+----+------------------+---------------+--------------+--------------------+
| 4. | Letalstvo  1000 | do 4   1000 | do 4  1000 |  4 ali  500 točk |
|  | Rolanje   točk |     točk |    točk | več/dan      |
+----+------------------+---------------+--------------+--------------------+
 
------------------------------------------------------
Člani                Mladinci do 19 let
------------------------------------------------------
I. liga   1. mesto     100%         50%
      2. mesto     75%         30%
      3. mesto     60%         20%
II. liga  1. mesto     60%         20%
      2. mesto     45%         15%
      3. mesto     35%         10%
III. liga  1. mesto     35%         10%
      2. mesto     28%          7%
      3. mesto     20%          4%
------------------------------------------------------
Namenjena sredstva za nagrade znašajo 10 % proračunskih sredstev. Kolikor dosežki društev oziroma klubov presežejo namenska sredstva, se le-ta procentualno zmanjšajo v okvir razpoložljivih sredstev, in sicer sorazmerno za vsak klub oziroma društvo.
 
c) Nastopi na uradnih mednarodnih tekmovanjih:
Člani     – 500 točk (1x letno) na tekmovalca
Mladinci   – 300 točk (1x letno) na tekmovalca
Kadeti    – 300 točk (1x letno) na tekmovalca
(sofinanciranje potovalnih in bivalnih stroškov)
Opomba: Sredstva se odobrijo na podlagi vloge in s predložitvijo uradnega dokumenta panožne zveze (uvrstitev v reprezentanco, uvrstitev na svetovno ali evropsko prvenstvo, sredozemske igre in olimpijske igre mladih – EYOD).
 
d) Priprave kategoriziranih športnikov in članov reprezentančnih selekcij:
– člani     500 točk
– mladinci   400 točk
– kadeti    300 točk
1 x letno na tekmovalca (sofinanciranje bivalnih stroškov in stroškov prehrane)
 
III. Športna rekreacija
Namenjena sredstva za rekreacijo znašajo 20% proračunskih sredstev.
Program:
– osnovni:
Interesna panožna dejavnost udeležencev, ki niso vključeni v kakovostni in vrhunski šport, občinske športne igre, občinske nogometne lige
Kriteriji:
– objekt    80 ur/skupina (20 udeležencev)
Vrednostni element:
– objekt
– sodniški stroški   pavšal
Izvajalci:
– športna društva
 
Opombe: pri dejavnosti planincev, tabornikov in športnih rekreativcev se obravnava 40 ur za objekt /skupina 20 udeležencev.
 
IV. Šport invalidov
Upošteva se program društva paraplegikov Pomurja. Sofinanciranje športnega programa.
 
V. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika.
Pogoje za sofinanciranje šolanja so:
Izvajalec športnih programov, športna zveza in kandidat podpišejo pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj 4 leta deloval kot vaditelj ali trener v tej športni panogi v Občini Lendava.
Ostali pogoji se določijo v pogodbi, ki jo podpišejo kandidat, športna zveza in izvajalec.
Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se po sklepu IO športne zveze lahko sofinancira:
– prijavnina (kotizacija),
– dnevnice.
 
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa. Upravičenost teh sredstev se preverja z dokumentacijo, ki jo izvajalec oziroma upravičenec sredstev predloži k poročilu o uporabi sredstev v tekočem letu.
 
VI. Promocijska dejavnost, športne prireditve
Sredstva za ta namen se črpajo iz občinskega proračuna.
Vrednotijo se športne prireditve za popularizacijo športa v občini in navzven, memorialna srečanja (turnirji), zaključna tekmovanja državnih prvenstev (finale), ki jih kot organizatorji prevzamejo športne organizacije Občine Lendava, ter propagandne prireditve državnih selekcij.
1. Memorialni turnirji športnih
  društev v občini           100 točk
2. Državna prvenstva posameznikov
  mlajših selekcij (do 15 let)     300 točk
3. Državna prvenstva posameznikov
  mladinskih selekcij (do 19 let)    500 točk
4. Državna prvenstva posameznikov
  starejših selekcij          1000 točk
5. Mednarodno odprto prvenstvo:
Odprta mednarodna prvenstva, uveljavljeni mednarodni turnirji izven rednega programa na državni ravni.
a) Mlajših kategorij do 19 let     1500 točk
b) Starejših kategorij         3000 točk

Sofinanciranje pomembnih mednarodnih
športnih prireditev v organizaciji
panožne športne zveze in športnega
društva v občini.            4000 točk
Na osnovi programov športnih društev se postavka planira v predloženi obliki. Realizacija je pogojena z izvedbo in višino s sredstvi za tekoče leto na tej postavki.
 
VII. Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim društvom
1. Priznanja ŠZ Lendava za športne dosežke v minulem letu. Organizacija in izvedba prireditve, priznanja, plakete (darila).
2. Obletnice športnih društev – 10, 20, 30, 40, 50… let (po 100 točk za okroglo desetletje).
3. Priložnostna darila, praktične ali denarne nagrade za dosežene športne uspehe.
Pogoji za podelitev priznanj se urejajo s posebnim pravilnikom.
 
VIII. Informatika in založništvo
Zagotovijo se sredstva za:
– vodenje evidence o lendavskem športu.
 
IX. Mednarodna dejavnost
Po programu Mednarodne komisije in v dogovoru s Športno zvezo Županije Zala (Zalaegerszeg). Vrednostni element: skupaj po panogah.
X. Strokovna, administrativna in računovodska dela (prijava na razpis) za realizacijo programa in nalog Športne zveze:
– za potrebe skupnega programa
– za potrebe organov Športne zveze Lendava
– za potrebe organov OKS/ZŠZ
 
Vrednostni elementi:
– tehnično-administrativni stroški,
– pogodbena dela (sekretar, predsednik, računovodstvo),
– potni stroški – dnevnice organov.
 
Vrednost urne postavke in vrednost točke določi glede na razpoložljiva proračuna v letu komisija, ki jo imenuje župan.
3. člen
Z veljavnostjo tega pravilnika prenehajo veljati Merila za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 54/04).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 01503-0036/2004
Lendava, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost