Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5663. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 476/1 in parc. št. 477/1, k.o. Dovško, last Rudnika Senovo v zapiranju, stran 15876.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 23. seji, dne 25. 11. 2004, sprejel
S K L E P
o ustanovitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 476/1 in parc. št. 477/1, k.o. Dovško, last Rudnika Senovo v zapiranju
I
Ustanovi se javno dobro na nepremičninah parc. št. 476/1 – travnik v izmeri 59.60 m2 in parc. št. 477/1 – travnik v izmeri 55.52 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 3, k.o. Dovško in sta v lasti Rudnika Senovo v zapiranju d.o.o., Titova 106, Senovo.
II
Nepremičnini v naravi predstavljata športno igrišče na Dovškem in sta v funkciji javnega dobra.
III
Po vzpostavitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, se nepremičnini z ustrezno listino in v skladu s predpisi brezplačno prenesejo v last Občine Krško.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-57/2001-507
Krško, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost