Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5659. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Zmajček Kozje, stran 15874.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00), v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02) je Občinski svet občine Kozje na 16. redni seji dne 25. 11. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Zmajček Kozje
1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Kozje, enota vrtec Kozje, znaša mesečno po starostnih skupinah:
1. I.  starostna skupina
    (od 1. do 3. leta – jaslični oddelek)     83.140 SIT
2. II. starostna skupina
    (od 3. leta do vstopa v šolo)        77.780 SIT.
Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini znaša 70% cene celodnevnega programa, ki ga plačajo starši.
Cena prehrane znaša dnevno 360 SIT.
2. člen
Za otroka, ki ga starši izpišejo iz vrtca za mesec ali več, se plača 50% cene od plačilnega razreda, v katerega se razporeja.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Kozje št. 06202-6-009/03 z dne 10. 7. 2003 o določitvi cene programov v vrtcu Kozje.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2004 dalje.
Št. 06202-0001/2004-16/05
Kozje, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost