Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5642. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine, stran 15861.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 22/99, 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 13. redni seji dne 30. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine
1. člen
Sprejme se odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 47/93, 71/93, 11/99, 24/99, 17/00, 67/01, 102/01), v nadaljevanju: Odlok o PUP z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 79/04, 128/04; v nadaljevanju: prostorske sestavine planskih aktov občine).
2. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami planskih aktov občine, navedenih v 1. členu tega odloka, se sprejmejo nove meje poselitvenih območij naselij in območij razpršene gradnje v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se urejajo z Odlokom o PUP za območje občine Gorenja vas – Poljane, in sicer za območje celotne Občine Gorenja vas – Poljane.
3. člen
Do sprejetja prostorskega reda Občine Gorenja vas –Poljane se kartografski del prostorskih sestavin planskih aktov občine na preglednem katastrskem načrtu v M 1:5000 uporablja kot sestavni del odloka o PUP.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0200-371-16/04
Gorenja vas, dne 30. septembra 2004.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost