Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5639. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005, stran 15850.

Na podlagi določil 57. člena Zakona o lokalni samo­upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 41. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je župan Občine Cerkno dne 2. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe
do sprejetja proračuna Občine Cerkno
za leto 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005, vendar najdalj do 31. 3. 2005, se javna poraba Občine Cerkno začasno financira po proračunu za leto 2004.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2004, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi.
Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini, določeni z zakonom. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu za leto 2004 že začete in so v teku.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Cerkno za leto 2005.
4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa ter za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 40302-01/04
Cerkno, dne 2. decembra 2004.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost