Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5634. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005, stran 15848.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je župan Občine Brežice dne 25. 11. 2004 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe
v Občini Brežice za leto 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Brežice za leto 2005 se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Brežice za leto 2004 in za iste programe kot v letu 2004.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje 31. december preteklega leta.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu občine za leto 2004.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša, na predlog župana, občinski svet.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 403-358/04
Brežice, dne 25. novembra 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost