Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5631. Aneks k tarifni prilogi kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije, stran 15846.

Na podlagi Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04), Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 55/04) in Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 68/94, 42/95 in 75/02) pogodbeni stranki kolektivne pogodbe dejavnosti
GZS – Združenje za gozdarstvo Slovenije kot predstavnik delodajalcev in
Sindikat gozdarstva Slovenije kot predstavnik delojemalcev skleneta
A N E K S K T A R I F N I P R I L O G I
K O L E K T I V N E P O G O D B E
za gozdarstvo Slovenije
1. člen
Podpisnika Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KP za gozdarstvo) na podlagi in v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 20004–2005 s tem aneksom določamo višino in način izplačevanja posebnega dodatka k izplačani bruto plači zaposlenih pri delodajalcih, za katere se uporablja KP za gozdarstvo.
2. člen
Podpisniki tega aneksa se strinjamo, da se ob izplačilu plač za mesec avgust 2004 in dalje bruto plača vsakega zaposlenega, plačanega po KP za gozdarstvo, za polni delovni čas, poveča za 5.891 SIT bruto, kar v skladu z zakonom in dogovorom iz prvega člena tega aneksa predstavlja znesek uskladitve.
Če so se bruto plače pri posameznem delodajalcu v času od januarja do avgusta 2004 že povečale, se bruto plače pri teh delodajalcih povečajo le za razliko do 5.891 SIT bruto.
V primeru, da bo dejanska rast življenjskih potrebščin, brez upoštevanja alkohola in tobaka, od decembra 2003 do decembra 2004 presegla 3,6% oziroma od decembra 2004 do decembra 2005 2,9%, se bodo ob naslednji uskladitvi za ugotovljeno razliko v skladu s 4. členom dogovora dodatno uskladile bruto plače zaposlenih po kolektivni pogodbi.
3. člen
Podpisniki soglašamo, da se za leto 2005 ugotovi usklajevalni znesek na enak način in po enakem postopku kot za leto 2004.
4. člen
Ta aneks začne veljati po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. avgusta 2004 dalje.
Ljubljana, dne 27. avgusta 2004.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za gozdarstvo
mag. Emilian Trafela l. r.
Ljubljana, dne 27. avgusta 2004.
Sindikat gozdarstva Slovenije
Marko Fičur l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 6. 9. 2004 pod zap. št. 50/3 in št. spisa 121-03-044/94-012.

AAA Zlata odličnost