Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5627. Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga, stran 15844.

Na podlagi 7. točke drugega odstavka 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98) in v skladu 15. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03, 101/03, 17/04, 45/04, 84/04, 122/04) in na podlagi 3. točke Pogodbe o ustanovitvi Gospodarskega interesnega združenja – Prašičereja Slovenije so članice Gospodarskega interesnega združenja – Prašičereja Slovenije (odslej GIZ – PS) na seji dne 23. 5. 2003
P R A V I L N I K
o stopnjah normalnega odpisa blaga
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Določbe tega pravilnika urejajo višino odpisa (tehnološke izgube – pogini), ki se v naši dejavnosti šteje za normalnega in predstavlja redni strošek poslovanja, od njega pa se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA
BLAGA
2. člen
Ob normalnih pogojih in uveljavljenih tehnoloških po­stopkih procesa proizvodnje in ob skrbnem ravnanju s pol proizvodi in končnimi proizvodi, se za primanjkljaj in uničenje blaga iz 1. člena tega pravilnika, upoštevajo naslednje stopnje izgub:
--------------------------------------------------
   Zap. št.  Vrsta blaga    Stopnja v %
--------------------------------------------------
    1.     pujski       17,67
    2.     tekači       10,57
    3.     pitanci        8,03
--------------------------------------------------
   Skupaj              28,89
3. člen
Kot zgornja meja za namene obračuna DDV se upošteva skupen delež izgub (28,89%), ne glede na strukturo po posameznih kategorijah.
V primeru izbruha bolezni, ki jo z diagnozo potrdi uradni veterinar, se zgornja meja izgub, za namene obračuna DDV poveča, na takrat ugotovljeno raven.
III. KONČNI DOLOČBI
4. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejme Upravni odbor GIZ – Prašičereja Slovenije po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
5. člen
Ta pravilnik z dnem sprejema nadomesti Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga z dne 24. maja 2001, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ihan, dne 25. novembra 2004.
Predsednik GIZ – PS
mag. Marko Višnar l. r.

AAA Zlata odličnost