Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

5616. Sklep o ustanovitvi Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, stran 15826.

Na podlagi četrtega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C, 52/02 – ZDU-1 in 123/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa začne z delom Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kabinet).
2. člen
V kabinetu se opravljajo usklajevalne in strokovne naloge za predsednika vlade, in sicer:
– pripravljanje strokovnih podlag za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade,
– pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predsednikom Republike Slovenije, predstavniki drugih držav, mednarodnih organizacij in drugih institucij,
– pripravljanje strokovnih in organizacijskih podlag za sodelovanje predsednika vlade s predstavniki drugih državnih organov, organizacij civilne družbe, drugih institucij ter z mediji,
– spremljanje izvajanja obvezujočih napotkov, ki jih predsednik vlade da ministrom v zvezi z nalogami, ki izhajajo iz usmeritev in odločitev vlade in so pomembne za delo posameznih ministrstev,
– organiziranje medresorskega sodelovanja pri zadevah, ki sodijo v delovno področje več ministrstev in pripravljanje izhodišč za rešitev spornih vprašanj med ministrstvi,
– usklajevanje in opravljanje nalog za strateške svete in državne sekretarje v kabinetu,
– usklajevanje dela in nadzor nad delom policistov, ki varujejo predsednika vlade,
– organiziranje in zagotavljanje administrativno tehnične podpore delu kabineta,
– opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika vlade.
3. člen
Kabinet vodi vodja kabineta.
Vodja kabineta lahko pooblasti državnega sekretarja v kabinetu, da ga v primeru odsotnosti nadomešča v pravicah in obveznostih, ki mu jih določi.
4. člen
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije opravlja za kabinet tiste strokovne, administrativne in tehnične naloge, ki so določene v aktu vlade o generalnem sekretariatu.
5. člen
Vodja kabineta na podlagi predhodnega soglasja predsednika vlade in s soglasjem vlade izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v kabinetu.
Vodja kabineta mora izdati akt iz prejšnjega odstavka v roku enega meseca od dneva imenovanja.
6. člen
Uslužbenci urada predsednika vlade, ki je bil ustanovljen s Sklepom o uradu predsednika vlade (Uradni list RS, št. 8/01 in 43/01) nadaljujejo z delom kot uslužbenci kabineta predsednika vlade.
Glede pravic in položaja vodje kabineta se uporabljajo predpisi, ki urejajo pravice in položaj direktorjev vladnih služb.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o uradu predsednika vlade (Uradni list RS, št. 8/01 in 43/01).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-36/2004-1
Ljubljana, dne 3. decembra 2004.
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost