Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5229. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma, stran 14978.

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 50/96) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma na 13. redni seji dne 28. oktobra 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma
1. člen
V odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/02) se besedilo iz 6. člena pod zap. št. 2. in 3 prenese za prvim stavkom v 7. člen.
Zaporedna številka 4 v 6. členu pa se nadomesti z zaporedno številko 2.
2. člen
V 11. členu se črta besedilo prvega odstavka in se nadomesti z:
»Priključek se izvede za vsakega uporabnika posebej za posamezni objekt.«
3. člen
V prvem stavku 13. člena se črta beseda »uporabnika« in se nadomesti z besedo »investitorja.«
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »z izjemo prvih petih metrov«, beseda »vodomerom« pa se nadomesti z besedno zvezo »vodomernim jaškom.«
Besedilo drugega odstavka se v celoti črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Posamezni priključek do objekta uporabnika se praviloma izvede v razdalji do 5 m od objekta uporabnika in se zaključi z vodomernim jaškom in vodomerom.«
5. člen
V 15. členu se črta beseda »uporabnika« in se nadomesti z besedo »investitorja.«
6. člen
Drugi odstavek 16. člena se v celoti črta in se nadomesti z besedilom:
»Vsa dela od vodomernega jaška do objekta uporabnika lahko izvaja izvajalec oziroma upravljavec ali uporabnik v lastni režiji pod nadzorom usposobljene osebe.«
7. člen
V drugem odstavku 19. člena se črta beseda »uporabnik« in se nadomesti z besedno zvezo »investitor oziroma upravljavec.«
8. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta beseda »bodoči.«
9. člen
Črta se celotno besedilo 37. člena.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
V 39. členu se pod zap. št. 3 črta beseda »uporabnika« in se nadomesti z besedo »lastnika.«
11. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05/03-2/121
Kuzma, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost