Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5227. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov, stran 14977.

Na podlagi 173. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma na 13. redni seji dne 28. oktobra 2004 sprejel
O D L O K
o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami planov
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 20/98 in 88/99) s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Kuzma v letu 2004 (Uradni list RS, št. 91/04, v nadaljnjem besedilu: prostorske sestavine planov).
Uskladitev se nanaša na območje Občine Kuzma, ki je nastala z razdelitvijo prejšnje Občine Kuzma v letu 1998 in sicer za naselja Dolič, Kuzma, Matjaševci, Trdkova in Gornji Slaveči.
2. člen
Skladno s prostorskimi sestavinami planov, navedenimi v 1. členu tega odloka, se spremenijo meje območij naselij, zaselkov in razpršene poselitve ter ostalih namenskih površin v Občini Kuzma, ki se urejajo z odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma.
Namenske površine so prikazane na digitalnih katastrskih načrtih, kopiranih v merilu 1:2500, ki so sestavni del odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-03/04-28
Kuzma, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost