Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5220. Sklep o odtujitvi nepremičnine v k.o. Dedni Dol, stran 14972.

Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1 in 16/02 – sklep US in 51/02) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 26. 10. 2004 sprejel
S K L E P
o odtujitvi nepremičnine v k.o. Dedni Dol
I
Občinski svet občine Ivančna Gorica soglaša z odtujitvijo nepremičnine v k.o. Dedni Dol, lastnina Občine Ivančna Gorica:
– zemljišče parc. št. 334/9 travnik 5 v izmeri 26 m2,
– zemljišče parc. št. 334/9 travnik 5 v izmeri 59 m2,
– zemljišče parc. št. 334/9 travnik 5 v izmeri 98 m2, vpisane v vl. št. 331, k.o. Dedni Dol.
II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane lastnina Občine Ivančna Gorica, Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0015/02
Ivančna Gorica, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost