Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, sprememba 2004, stran 14971.

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 16. seji, dne 26. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, sprememba 2004
1. člen
V Odloku o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 1/99 in 4/99) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Ivančna Gorica ugotavlja, kateri zazidalni načrti, ureditveni načrti in drugi prostorsko izvedbeni akti so v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica, sprememba 2004 in se zato ne morejo izvajati oziroma so usklajeni in se lahko izvajajo na način, kot so bili sprejeti.«
2. člen
Na koncu 3. člena se dodajo naslednje alinee:
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje kamnoloma Podsmreka v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/02),
– Odlok o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 6/98),
– Odlok o ureditvenem načrtu 13 SC Ivančna Gorica – Center (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/99, sprememba Uradni list RS, št. 110/01 in Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/02),
– Odlok o zazidalnem načrtu 14/a »Novi center Ivančna Gorica« prva faza (Uradni list RS, št. 38/03 in 67/03 – popravek, sprememba Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 6/03, 2/04),
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja G4 – nove osnovne šole v Višnji Gori (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 8/96).
3. člen
Besedilo 4. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
Prostorsko ureditveni pogoji za ureditvena območja vseh planskih celot se do sprejetja novih sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev lahko izvajajo, kolikor niso v nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.
Št. 35003-0020/98
Ivančna Gorica, dne 26. oktobra 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost