Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5215. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Ig, stran 14963.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98 in 44/00 – odl. US), 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 14. redni seji dne 11. 11. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem zavodu Vrtec Ig
1. člen
Cene dnevnih programov v Javnemu zavodu Vrtec Ig, katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
+-----------+----------------+-----------------+-------------+
|Dnevni   |  1. starostna|   2. starostna|  Varstvena|
|program  |     skupina|     skupina|   družina|
+-----------+----------------+-----------------+-------------+
|JZ Vrtec Ig|     86.570,|      68.267|    77.913|
+-----------+----------------+-----------------+-------------+
2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v ceni programov znaša 9.200 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ig po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa za predšolsko vzgojo v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacija se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka za najmanj 10 delovnih dni do največ 1 koledarskega meseca in se jo napove pisno najpozneje 1 teden pred predvideno odsotnostjo.
4. člen
V primeru bolezni lahko starši uveljavljajo zdravstveno rezervacijo preko celega leta, če bolezen traja 1 mesec ali več. Rezervacija se uveljavlja na podlagi zdravniškega potrdila pred boleznijo, med potekom bolezni ali najkasneje 1 teden po ponovnem prihodu v vrtec.
5. člen
Rezervacija znaša 40% cene, ki jo starši plačujejo na podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca.
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil številka 640-03/03-019 z dne 28. 11. 2003, objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/03.
7. člen
Ta sklep velja od 1. 11. 2004 dalje.
Št. 640-02/04-11
Ig, dne 11. novembra 2004.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost