Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5210. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd, stran 14952.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02 in 108/03), 32., 33. in 34. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 103. člena Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je županja Občine Dravograd dne 8. 11. 2004 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dravograd
1. člen
Do sprejetja Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2005, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje), začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 15/04) za iste programe kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december 2004.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto (2. točka 32. člena ZJF).
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2005 (3. točka 32. člena ZJF).
5. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
Neposredni uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana/je s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 405-04-1/2004-31
Dravograd, dne 8. novembra 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost