Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2004 z dne 19. 11. 2004

Kazalo

5205. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih, stran 14945.

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/2000) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/2003 – u.p.b.) je Občinski svet občine Črnomelj na 18. redni seji dne 4. 11. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih
1. člen
V pravilniku o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih (Uradni list RS, št. 25/00) se spremeni 4. člen in se pravilno glasi:
»Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti:
1. soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala;
2. mnenje krajevne skupnosti, na katere območju se gostinski obrat nahaja;
3. potrdilo o plačilu komunalne takse in ostalih obveznosti, ki so določene z odloki na območju Občine Črnomelj.
Soglasje, mnenje in potrdilo iz prejšnjega odstavka ne sme biti starejše od 30 dni pred vložitvijo vloge, sicer se šteje za neveljavno.
V primeru, da soglasje, mnenje ali potrdilo ni podano, občinska uprava vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.«
2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30600/00026/2000
Črnomelj, dne 4. novembra 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost