Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5187. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 14917.

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98 – odl. US, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), na podlagi 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in na podlagi 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), je Občinski svet občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 15. redni seji, dne 21. 10. 2004, sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje (1–3 let)   74.492 SIT
2. II. starostno obdobje (4–6 let)  63.477 SIT
3. varstvo v družini         74.492 SIT
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja ter varstva v družini v vrtcu pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 336 SIT.
2
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno:
starostno obdobje (4–6 let)      70.437 SIT
Ker bo predlagana cena programa v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole, izračunana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) v obdobju od 1. 10. 2004 – 31. 8. 2005 presegla dovoljeno povišanje v višini 10% nad trenutno veljavno ceno, se oblikovanje cen uveljavi postopno. Tako znaša cena programa v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole od 1. 10. 2004 – 31. 8. 2005, ki je osnova za plačilo staršev, 65.000 SIT mesečno. Občina Žužemberk bo kot ustanoviteljica za nemoteno poslovanje vrtca iz svojega proračuna zagotavljala ugotovljeno razliko med dovoljenim povišanjem in izračunano ceno programa po Pravilniku za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v višini 5.437 SIT mesečno za posameznega otroka.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 152 SIT.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 10. 2004 dalje.
4
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk št. 032-01/2004-511 z dne 25. 3. 2004.
Št. 032-01/2004- 2204
Žužemberk, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.