Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5172. Sklep o soglasju Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec, stran 14882.

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na 22. seji, dne 19. 10. 2004 skladno s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), v zvezi z odprodajo zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, sprejel naslednji
S K L E P
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se zemljišče s parc. št. 1413/4 k.o. Pameče, cesta v izmeri 92 m2, zemljišče s parc. št. 1411/9 k.o. Pameče, cesta v izmeri 45 m2, zemljišče s parc. št. 1411/10 k.o. Pameče, cesta v izmeri 10 m2 in zemljišče s parc. št. 1114/7 k.o. Dobrava, neplodno v izmeri 1.669 m2 izvzame iz režima javno dobro.
Št. 062-02-15/2004-219
465-03-20/2004
Slovenj Gradec, dne 21. oktobra 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.