Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5170. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec, stran 14880.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 13. redni seji dne 29. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/04).
2. člen
V 5. členu se besedilo devetnajste alineje nadomesti z besedilom:
» – G/52.471 Dejavnost knjigarn«.
Doda se nova dvajseta alineja, ki glasi:
» – G/52.473 Dejavnost papirnic«.
Ostale alineje ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0087/2004
Rogatec, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.