Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5169. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, stran 14879.

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99, 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na 13. redni seji dne 29. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za
Občino Rogatec
1. člen
S tem odlokom Občina Rogatec ugotavlja, kateri prostorski izvedbeni akti na območju Občine Rogatec so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00 in 89/04) in se lahko izvajajo na način in v obsegu, kot so bili sprejeti, oziroma kateri so v nasprotju ali so že izvedeni in se ne morejo izvajati.
2. člen
S planskimi akti so usklajeni in se lahko izvajajo na način in v obsegu kot so bili sprejeti:
1. Zazidalni načrti:
– Zazidalni načrt za stanovanjsko območje S3 v Rogatcu (Uradni list SRS, št. 1/84);
– Zazidalni načrt za ureditev cone C3 v Rogatcu (Uradni list RS, št. 55/01).
2. Ureditveni načrti:
– Ureditveni načrt za stanovanjsko območje in šolo v Dobovcu (Uradni list SRS, št. 43/88);
– Ureditveni načrt za območje meddržavnega mejnega prehoda v Rogatcu (Uradni list RS, št. 14/00);
– Ureditveni načrt za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem« (Uradni list RS, št. 28/99).
3. člen
Tekstualni del Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 67/99) – v nadaljevanju: PUP, se lahko izvaja, v kolikor ni v nasprotju s tekstualnim delom Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjen v letu 2002 (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04).
Kot kartografski del PUP iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja kartografska dokumentacija iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjen v letu 2002 (Uradni list RS, št. 89/04).
4. člen
Že izvedena prostorska izvedbena akta, ki prenehata veljati, sta:
– Lokacijski načrt za nadomestni bencinski servis v Rogatcu (Uradni list RS, št. 88/99);
– Lokacijski načrt za plinsko mrežo Rogatec (Uradni list SRS, št. 30/91).
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0080/2004
Rogatec, dne 29. oktobra 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.