Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5162. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik in osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič, stran 14872.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je županja Mestne občine Ljubljana dne 8. 11. 2004 izdala
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik in osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič
I
Javno se razgrneta:
1. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. projekta 5213 v decembru 2003, in
2. osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., pod št. 5205 v maju 2004.
Osnutka bosta javno razgrnjena od 25. novembra 2004 do 27. decembra 2004.
Osnutek pod točko 1 bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za urbanizem MU MOL, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v četrtek, 16. decembra 2004, ob 17. uri na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana.
Osnutek pod točko 2 bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za urbanizem MU MOL, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38 (v času uradnih ur) ter v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo MU MOL, Brdnikova ulica 14, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v torek, 14. decembra 2004, ob 17. uri v prostorih Biotehniške fakultete, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina cesta VIII/34.
II
Pisne pripombe k osnutkoma se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »PUP V1 Rudnik« oziroma »PUP V3 Vič«) do konca javne razgrnitve.
Št. 3521-34/2004-2
Št. 3521-35/2004-2
Ljubljana, dne 8. novembra 2004.
Županja
Mestna občina Ljubljana
Danica Simšič l. r.