Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5157. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta, stran 14855.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 40/00, 30/01 in 29/03) in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01 in 40/03) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 4. novembra 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Slobodanu Popoviću, roj. 3. 5. 1944, univ. dipl. ekonomistu, iz Kopra, G. Levičnika 60/G se potrdi mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1116-8/2003
Koper, dne 4. novembra 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n., 40/00, 30/01 e 29/03) e l’articolo 11 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01 e 40/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 4 novembre 2004, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
1
Si procede alla convalida di membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, sig. Slobodan Popović, nato il 3. 5. 1944, laureato in economia, di Capodistria, Via Generale Levičnik 60/G.
2
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 1116-8/2003
Capodistria, 4 novembre 2004.
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m. p.