Uradni list

Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2004 z dne 18. 11. 2004

Kazalo

5129. Pravilnik o programu in obsegu posebnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja, stran 14830.

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02), drugega odstavka 7. člena Zakona o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97 in četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o programu in obsegu posebnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program in obseg posebnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja.
2. člen
(obseg strokovnega izpita za tržnega inšpektorja)
(1) Strokovni izpit za tržnega inšpektorja obsega splošni in posebni del.
(2) Obseg splošnega dela strokovnega izpita za tržnega inšpektorja določa Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04).
(3) Posebni del strokovnega izpita za tržnega inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: posebni del izpita) obsega določbe predpisov, ki urejajo področja nadzora iz 3. člena tega pravilnika.
II. PROGRAM POSEBNEGA DELA STROKOVNEGA IZPITA ZA TRŽNEGA INŠPEKTORJA
3. člen
(obseg programa)
Program posebnega dela izpita obsega določbe predpisov na naslednjih področjih:
– varstvo potrošnikov,
– potrošniški krediti,
– skladnost proizvodov v prometu,
– splošna varnost proizvodov,
– preprečevanje dela na črno,
– trgovina,
– gostinstvo,
– opravljanje obrtne, obrti podobne dejavnosti in dejavnosti domače in umetnostne obrti,
– opravljanje dejavnosti na področju turizma,
– nepremičninsko posredovanje,
– varstvo konkurence,
– avtorske in sorodne pravice,
– kontrola cen, blaga in storitev,
– omejevanje porabe tobačnih izdelkov,
– omejevanje porabe alkohola in
– druga področja, kjer na podlagi zakona nadzor opravlja tržna inšpekcija.
4. člen
(podrobnejša vsebina programa)
(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del izpita.
(2) Podrobnejše vsebine zajemajo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na izpit, in so objavljene na spletnih straneh Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
5. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-58/2004
Ljubljana, dne 21. oktobra 2004.
EVA 2004-2111-0098
Minister
za gospodarstvo
dr. Matej Lahovnik l. r.