Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4850. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje, stran 14172.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Trebnje na 14. seji občinskega sveta dne 11. 10. 2004 v zvezi s predlogom za povišanje cen programov v vrtcih ter določitvi dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih
Občine Trebnje
1. člen
V sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 17/04), se spremeni tabela iz 1. člena, tako da se glasi:
+-------------+--------------+-------------+----------------------------------+
|Vrtec    | I. Starostno | Starostno |   II. Starostno obdobje    |
|       |  obdobje  | kombinir. +----------+-----------+-----------+
|       |  (1-3 let) |  oddelek  | Homogen | Heterogen | Homogen |
|       |       |       | odd. 3-4 | odd. 3-6 | odd. 4-6 |
|       |       |       |  let  |  let  |  let  |
+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Trebnje   |  88.583  |   -   | 71.393 |  66.094 |  61.865 |
+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Mirna    |  80.454  |   -   |  -   |   -   |  59.928 |
+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Mokronog   |    -   |  63.107  |  -   |   -   |  59.681 |
+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Veliki Gaber |  80.454  |   -   | 73.739 |   -   |  59.928 |
+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+-----------+
|Šentrupert  |    -   |  63.107  |  -   |   -   |  57.767 |
+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+-----------+
2. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen sklepa, in sicer:
Občina Trebnje zagotavlja VVE pri Osnovni šoli Mirna, VVE pri Osnovni šoli Mokronog in VVE pri OŠ Veliki Gaber poleg plačila razlike med plačilom staršev in cene programov iz 1. člena tega sklepa dodatna sredstva, ki so potrebna za pokrivanje dejanskih stroškov plač in se ne pokrijejo z veljavno ekonomsko ceno iz 1. člena tega sklepa.
S 1. 1. 2005 veljajo za posamezen program dnevnega programa naslednje cene:
1. VVE pri Osnovni šoli Mirna:
I. starostno obdobje 88.499 SIT/otroka mesečno,
II. starostno obdobje 64.219 SIT/otroka mesečno.
2. VVE pri Osnovni šoli Mokronog:
kombiniran oddelek 63.229 SIT/otroka mesečno.
3. VVE pri Osnovni šoli Veliki Gaber:
I. starostno obdobje 88.499 SIT/otroka mesečno,
II. starostno obdobje, homogen oddelek 4-6 let 65.262 SIT/otroka mesečno.
S 1. 1. 2006 veljajo za posamezen program dnevnega programa naslednje cene:
1. VVE pri Osnovni šoli Mirna:
I. starostno obdobje 92.239 SIT/otroka mesečno.
VVE pri OŠ Veliki Gaber
I. starostno obdobje 93.233 SIT/otroka mesečno.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve sklepa se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Trebnje, dne 11. oktobra 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

AAA Zlata odličnost