Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4844. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan, stran 14163.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Župan Občine Škocjan dne 21. 10. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan
1. člen
Javno se razgrne predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan, ki ga je izdelalo podjetje TOPOS d.o.o., Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Škocjan, Škocjan 67.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 2. 11. 2004 do 18. 11. 2004.
3. člen
V času javne razgrnitve bo 17. 11. 2004 ob 18. uri organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Škocjan, Škocjan 67.
4. člen
V času javne razgrnitve lahko vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti na razgrnjeni osnutek podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali jih pisno dostavijo Občini Škocjan.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-0002/2002
Škocjan, dne 20. oktobra 2004.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, uni. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost