Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4839. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 14158.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. dne 28. 10. 2004 sprejel
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
TARIFNE SKUPINE PLINA
----------------------------------------------------------------------
 
     Mala poraba:    cena za plin     128,63   SIT/m3
 
     Gospodinjska
ŠIROKA  tarifa:      cena za plin      66,65   SIT/m3
               osnovna cena    9.181,67  SIT/leto
 
POTROŠNJA Centralno
     ogrevanje:     cena za plin      66,65   SIT/m3
               cena za prikl. moč  755,41 SIT/kW,leto
 
----------------------------------------------------------------------
 
     Mala poraba:    cena za plin     128,63   SIT/m3
 
     Osnovna
OSTALA  tarifa:      cena za plin      77,69   SIT/m3
               osnovna cena    23.417,45  SIT/leto
 
POTROŠNJA Ogrevanje
     poslov.prostorov: cena za plin      77,69   SIT/m3
               cena za prikl.moč   460,36 SIT/kW,leto
----------------------------------------------------------------------
 
     Pogodbeni     odjem cena za plin   59,01   SIT/m3
               cena za prikl. moč  835,62 SIT/kW,leto
----------------------------------------------------------------------
Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3, trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/02.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 28. oktobra 2004.
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Glavni direktor
Hrvoje Draškovič l. r.

AAA Zlata odličnost