Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, stran 14152.

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 98/99) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško na seji dne 13. 10. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 12/99, 12/01; v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
  V 5. členu se:
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|Zap.|Evidenčna| Začetek|   Potek   | Konec  |Dolžina| Namen |Preostala|
|št. |številka | Ceste |   ceste   | ceste  |ceste v|uporabe|dolžina |
|  | ceste  |    |        |     |občini |    |  v   |
|  | ali  |    |        |     | (m) |    |sosednji |
|  | odseka |    |        |     |    |    |občini  |
|  |     |    |        |     |    |    | (m)  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Na novo kategorizirajo javne poti:                      |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|313 | 702800 | 700130 |LOKAVEC – POMPE | Lokavec | 485 | vsa |     |
|  |     |    |        |  46  |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|314 | 702810 | 200050 |LOKAVEC –    | Lokavec | 702 | vsa |     |
|  |     |    |ŽELEZNIKAR   |  22  |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|315 | 702820 | 200040 |LAŽIŠE – PLANINC|Lažiše 13 | 752 | vsa |     |
|  |     |    |        |     |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|316 | 702830 | 701181 |STRENSKO –   | Strensko | 243 | vsa |     |
|  |     |    |TOVORNIK    |  11b  |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|317 | 702840 | 200030 |POVČENO – PUH  | Strensko | 760 | vsa |     |
|  |     |    |        |  19  |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|318 | 702850 | 200210 |SEVCE – GORIŠEK | Sevce 3a | 169 | vsa |     |
|  |     |    |        |     |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|319 | 702860 | 200030 |PLAZOVJE –   | Plazovje | 590 | vsa |     |
|  |     |    |RADOSAVLJEVIČ  |  NN  |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|320 | 702870 | 412000 |BRSTNIK – POŽIN | Brstnik | 707 | vsa |     |
|  |     |    |        |  10b  |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|321 | 702880 | 412000 |DOBLATINA –   |Doblatina | 102 | vsa |     |
|  |     |    |KOLAR      |  4   |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|322 | 702890 | 200110 |BLATNI VRH –  | Blatni | 540 | vsa |     |
|  |     |    |CESTNIK     | vrh 40A |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|323 | 702900 | 200070 |GLOBOKO – BLATNI| Blatni | 502 | vsa |     |
|  |     |    |VRH       | vrh 24 |    | vozila|     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Spremenijo in dopolnijo podatki o javnih poteh tako, da se pravilno glasijo: |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
| 61 | 700340 | 200150 |KLEZIN – DEŽELAK| Lahomno | 1278 | vsa |     |
|  |     |    |– LOKOŠEK    |  78  |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
| 80 | 700530 | 200110 |BLATNI VRH –  | Mrzlo  | 1307 | vsa |     |
|  |     |    |MRZLO POLJE   | polje 25 |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|116 | 700890 |  681 |MALA BREZA –  | 702780 | 4271 | vsa |     |
|  |     |    |PLANKO F. –   |     |    | vozila|     |
|  |     |    |VIDEC I.-LOKE – |     |    |    |     |
|  |     |    |GORICA     |     |    |    |     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|137 | 701090 | 200100 |LESKOVCA –   |Olešče 64 | 1960 | vsa |     |
|  |     |    |RJAVČEK –    |     |    | vozi |     |
|  |     |    |ODCEPEK     |     |    |    |     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|144 | 701160 | 200030 |RADOBLJE –   | Radoblje | 1307 | vsa |     |
|  |     |    |HRIBERŠEK    |  13  |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|157 | 701290 | 200130 |REKA – OSREDEK –|Olešče 15 | 2181 | vsa |     |
|  |     |    |NJIVICE     |     |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|201 | 701730 | 200170 |MARUŠIČ – KAJTNA|  Sp.  | 1022 | vsa |     |
|  |     |    |        | Rečica |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
|297 | 702640 |  5  |ROZMAN – ŠON  | Debro 23 | 679 | vsa |     |
|  |     |    |        |     |    | vozila|     |
+----+---------+--------+----------------+----------+-------+-------+---------+
3. člen
  V 6. členu se:
+----+---------+----------+-------------+-----------+-------+-------+---------+
|Zap.|Evidenčna| Začetek |  Potek  |  Konec  |Dolžina| Namen |Preostala|
|št. |številka | Ceste  |  ceste  |  ceste  |ceste v|uporabe|dolžina |
|  | ceste  |     |       |      |občini |    |  v   |
|  | ali  |     |       |      | (m) |    |sosednji |
|  | odseka |     |       |      |    |    |občini  |
|  |     |     |       |      |    |    | (m)  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Črta javna pot (ulica) v Laškem:                       |
+----+---------+----------+-------------+-----------+-------+-------+---------+
|234 | 701920 |Podšmihel |PODŠMIHEL – | Podšmihel | 150 | vsa |     |
|  |     |  2   |VEZJAK    |   6   |    |vozila |     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Na novo kategorizira javna pot (ulica) v Laškem:               |
+----+---------+----------+-------------+-----------+-------+-------+---------+
|324 | 702910 | 200170 |LOKALNA CESTA|Poženelova | 360 | vsa |     |
|  |     |     |– OSNOVNA  |  26   |    |vozila |     |
|  |     |     |ŠOLA DEBRO  |      |    |    |     |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Spremenijo in dopolnijo podatki o javni poti (ulici) v Laškem tako, da se  |
|pravilno glasijo:                              |
+----+---------+----------+-------------+-----------+-------+-------+---------+
|266 | 702420 | 200170 |TRGOVINA   | 200190  | 1100 | vsa |     |
|  |     |     |IZBIRA –   |      |    |vozila |     |
|  |     |     |BRANCE –   |      |    |    |     |
|  |     |     |POŠMIHEL   |      |    |    |     |
+----+---------+----------+-------------+-----------+-------+-------+---------+
4. člen
  V 7. členu se:
+----+---------+--------+---------------+-----------+-------+-------+---------+
|Zap.|Evidenčna| Začetek|   Potek   |  Konec  |Dolžina| Namen |Preostala|
|št. |številka | ceste |   ceste   |  ceste  |ceste v|uporabe|dolžina |
|  | ceste  |    |        |      |občini |    |  v   |
|  | ali  |    |        |      | (m) |    |sosednji |
|  | odseka |    |        |      |    |    |občini  |
|  |     |    |        |      |    |    | (m)  |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Na novo kategorizira javna pot (ulica) v Rimskih Toplicah:          |
+----+---------+--------+---------------+-----------+-------+-------+---------+
|325 |702920  |200020 |ZDRAVILIŠKA C. |Cankarjeva |202  |vsa  |     |
|  |     |    |– VRTEC R. T. |14     |    |vozila |     |
+----+---------+--------+---------------+-----------+-------+-------+---------+
5 člen
K spremembam in dopolnitvam kategorizacije občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/04 z dne 21. 9. 2004.
6 člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 34401-4/2004
Laško, dne 13. oktobra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost