Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4830. Dodatek k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka" za 4. serijo srečk, stran 14149.

Na podlagi Pravil kviz loterije »Olimpijska srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe dne 27. 7. 2004 in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, ki ga je sprejela uprava družbe dne 3. 12. 1998, spremembe in dopolnitve pa dne 28. 2. 2001 in 13. 2. 2004, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 1. 9. 2004 sprejela
D O D A T E K K P R A V I L O M
kviz loterije »Olimpijska srečka« za 4. serijo srečk
1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 4. serije srečk igre »Olimpijska srečka«, imenovano Milijonar.
2. člen
Serija vsebuje 2,000.000 srečk.
Cena srečke je 500 SIT.
Srečke so v prodaji 17 mesecev.
3. člen
V 4. seriji igre znaša sklad za dobitke 50% od vrednosti izdanih srečk in se razdeli na naslednje vrste dobitkov:
+----------+-------------+----------------+
|  Število|   Vrednost| Skupna vrednost|
| dobitkov|   dobitka|    dobitkov|
+----------+-------------+----------------+
|    10|  10,000.000| 100,000.000 SIT|
|     |     SIT|        |
+----------+-------------+----------------+
|    83|  1,000.000| 83,000.000 SIT|
|     |     SIT|        |
+----------+-------------+----------------+
|    10| 100.000 SIT|  1,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|    100|  30.000 SIT|  3,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|    200|  20.000 SIT|  4,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|    500|  10.000 SIT|  5,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|   1.000|  5.000 SIT|  5,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|   2.000|  3.000 SIT|  6,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|   5.000|  2.000 SIT| 10,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|  12.000|  1.000 SIT| 12,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|  100.000|   500 SIT| 50,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|  280.000|   300 SIT| 84,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
|  600.000|   200 SIT| 120,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
| 1,000.903|       | 483,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
 
  Bonus dobitki:
+----------+-------------+----------------+
|    17|1,000.000 SIT| 17,000.000 SIT|
+----------+-------------+----------------+
4. člen
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko na srečki odstrani premaz, pod katerim sta natisnjeni dve »dobitni številki«, in 8 »igralnih številk« oziroma 7 »igralnih številk« in en znak »bonus«.
Z znakom »bonus« lahko udeleženci sodelujejo v kviz igri.
Srečka je dobitna, če je »igralna številka« enaka eni od »dobitnih številk«, udeležencu pa pripada dobitek v vrednosti, natisnjeni pod to »igralno številko«, pod pogojem, da je kontrolna številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju ter, da udeleženec pravilno odgovori na kviz vprašanje.
Če je na srečki namesto igralne številke natisnjen znak »bonus«, udeleženec s to srečko lahko sodeluje v kviz igri za bonus dobitke.
Če na srečki nobena igralna številka ni enaka eni od »dobitnih številk«, ta srečka nima dobitka.
5. člen
Udeleženec, ki je na srečki odkril znak »bonus«, mora na srečki odgovoriti na kviz vprašanje in navesti svoje podatke ter srečko posredovati na naslov prireditelja: Športna loterija d.d. 1543 Ljubljana. Vsaka prispela srečka sodeluje v žrebanju samo enkrat.
Vsak prvi ponedeljek v mesecu, začenši prvi naslednji mesec po mesecu, v katerem je prireditelj začel s prodajo te serije srečk, bo prireditelj ob 12. uri izmed prispelih srečk izžrebal enega dobitnika bonus dobitka, v vrednosti 1,000.000 SIT. V primeru, da je prvi ponedeljek v mesecu dela prost dan, se žrebanje preloži na prvi naslednji delovni dan.
6. člen
Začetek prodaje 4. serije srečk je 2. 11. 2004.
Zaključek prodaje 4. serije srečk je 2. 4. 2006.
Prvo žrebanje bonus dobitkov v 4. seriji srečke je 6. 12. 2004, zaključno žrebanje bonus dobitkov v 4. seriji srečk je 24. 4. 2006.
Zadnji dan za izplačilo bonus dobitkov je 60 dni po javni objavi poročila o izidu žrebanja.
Zadnji dan za izplačilo denarnih dobitkov 4. serije je 2. 7. 2006.
Če prireditelj proda vse srečke pred uradnim zaključkom prodaje, ali če podaljša zaključek prodaje 4. serije srečk, lahko datum zaključnega žrebanja spremeni. V tem primeru bo datum zaključnega žrebanja objavljen v javnem glasilu najmanj 30 dni pred zaključnim žrebanjem.
Št. 181-4/04
Ljubljana, dne 22. oktobra 2004.
Janez Bukovnik l. r.
predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 473-01/98-15 (V) dne 29. 7. 1999 in jo podaljšala s sklepom številka 473-01-2001-4 dne 22. 6. 2001.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je ta dodatek k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« potrdilo pod številko 471-212-5/04-9 dne 22. 10. 2004.

AAA Zlata odličnost