Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4828. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami, stran 14146.

Na podlagi Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04), Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) in Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98, 35/00, 78/03) pogodbeni stranki zastopnika delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana in Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana in zastopnik delojemalcev: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Dalmatinova 4, Ljubljana skleneta
A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za dejavnost poslovanja z nepremičninami
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami na podlagi in v skladu z Zakonom o izvajanju Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 s tem aneksom določamo višino in način izplačevanja posebnega dodatka k izplačani bruto plači zaposlenih pri delodajalcih, za katere se uporablja KP za dejavnost poslovanja z nepremičninami.
2. člen
Podpisniki tega aneksa se dogovorimo, da se ob izplačilu plač za mesec oktober 2004 in dalje brez obveznosti poračuna za nazaj bruto plača vsakega zaposlenega, plačanega po KP za dejavnost poslovanja z nepremičninami, za polni delovni čas, poveča za 6.100 SIT bruto, kar v skladu z zakonom in dogovorom iz prvega člena tega aneksa predstavlja uskladitve plač iz naslova stopnje rasti življenjskih potrebščin brez alkohola in tobaka ter iz naslova produktivnosti.
Usklajevalni znesek iz prvega odstavka tega člena se obračunava in izplačuje v obliki enotnega bruto nominalnega dodatka k bruto plači delavca. Enotni bruto nominalni dodatek mora biti posebej prikazan v pisnem obračunu plače posameznega zaposlenega in se izplačuje vse dokler se v kolektivni pogodbi dejavnosti ne vključi v sistem plač.
Če so se bruto plače pri posameznem delodajalcu v času od januarja do avgusta 2004 že povečale, se bruto plače pri teh delodajalcih povečajo le za razliko do 6.100 SIT bruto.
3. člen
Podpisniki soglašamo, da se lahko pri posameznem delodajalcu opravi še dodatna uskladitev plač iz naslova uspešnosti poslovanja, če so za to podani utemeljeni pogoji pri posameznem delodajalcu.
4. člen
Podpisniki soglašamo, da se za leto 2005 ugotovi usklajevalni znesek na enak način in po enakem postopku kot za leto 2004.
5. člen
Ta aneks začne veljati po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. oktobra 2004 dalje.
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za poslovanje z nepremičninami
Predsednik
mag. Janez Frelih l. r.
 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat komunale, varovanja in
poslovanja z nepremičninami SKVNS
Predsednica
Dragica Andlovič l. r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za storitve
Predsednica
Zofija Kukovič l. r.
 
Republiški odbor za poslovanje
z nepremičninami
Predsednik
Vladimir Stopar l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o re­gistraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 22. 10. 2004 pod zap. št. 46/6 in št. spisa 02047-2/2004

AAA Zlata odličnost