Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4809. Pravilnik o spremembah pravilnika o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati in plovila za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov, stran 14118.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena, sedmega odstavka 24. člena in desetega odstavka 27. člena, Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl.US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati in plovila za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov
1. člen
(1) V Pravilniku o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati in plovila za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 28/04), se v prilogi 1, IV. poglavju, I. oddelku, v drugem stavku 1. točke beseda »zamrzovanje« nadomesti z besedilom »dajanje na led«.
(2) V VII. poglavju se v drugi alinei drugega odstavka kratice »CEE-EØF-EWG-EOK-EEC-EEG-ETY-EHS-EMÜ-EEK-EEB-EGK-KEE-EGS« nadomestijo s kraticami »CE-EC-EG-EK-EF-EY-ES«.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe 12. poglavja in ostale določbe Pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00, 71/00, 33/01 – ZVet-1, 36/01, 81/02, 1/04, 15/04, 18/04, 25/04 in 28/04), ki se nanašajo na pregled ribiških proizvodov in obratov iz tega pravilnika, razen določb 8. do 16. člena in 18., 19., 21., 23. in 24. člena.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-117/2004-1
Ljubljana, dne 12. oktobra 2004.
EVA 2004-2311-0360
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost