Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4793. Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti, stran 14075.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in petega odstavka 5. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti
1. člen
(1) Ta uredba določa obrtne dejavnosti in mojstrske nazive ter obrti podobne dejavnosti.
(2) S to uredbo se določajo tudi storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev.
2. člen
Dejavnosti, ki se v skladu z značilnostmi, opredeljenimi v 5. členu Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo), lahko opravljajo kot obrtne dejavnosti ali obrti podobne dejavnosti, so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti na ravni podrazredov iz Uredbe o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).
3. člen
Obrtne dejavnosti in mojstrski nazivi so:
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|Šifra  |Dejavnost          |Mojstrski naziv            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,     |vrtnarski mojster/vrtnarska mojstrica |
|    | okrasnih rastlin, semen in |                   |
|    | sadik           |                   |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– pridelovanje cvetja,   |                   |
|    | gojenje rož in drugih   |                   |
|    | okrasnih rastlin,     |                   |
|    |– pridobivanje semen in   |                   |
|    | sadik vrtnin, sadik    |                   |
|    | sadnega drevja, trsnih   |                   |
|    | cepljenk, okrasnih     |                   |
|    | rastlin…          |                   |
|    |– gojenje travne ruše za  |                   |
|    | presajanje         |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|A01.411 |Urejanje in vzdrževanje   |vrtnarski mojster/vrtnarska mojstrica |
|    | parkov, vrtov in zelenih  |                   |
|    | športnih površin      |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DA15.110|Proizvodnja in konzerviranje |mesarski mojster/mesarska mojstrica  |
|    | mesa, razen perutninskega |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DA15.120|Proizvodnja in konzerviranje |mesarski mojster/mesarska mojstrica  |
|    | perutninskega mesa     |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DA15.130|Proizvodnja mesnih izdelkov, |mesarski mojster/mesarska mojstrica  |
|    | tudi iz perutninskega mesa |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DA15.810|Proizvodnja kruha, svežega  |pekovski mojster/pekovska mojstrica, |
|    | peciva in slaščic     |slaščičarski mojster/slaščičarska   |
|    |               |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DA15.820|Proizvodnja prepečenca in  |pekovski mojster/pekovska mojstrica, |
|    | piškotov; proizvodnja   |slaščičarski mojster/slaščičarska   |
|    | trajnega peciva in slaščic |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DB18.100|Proizvodnja usnjenih oblačil |mojster/mojstrica za usnjena oblačila |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DB18.220|Proizvodnja drugih vrhnjih  |mojster šivilja-krojač/mojstrica   |
|    | oblačil          |šivilja –krojač            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DB18.240|Proizvodnja športnih in   |mojster šivilja–krojač/mojstrica   |
|    | drugih oblačil, pokrival  |šivilja-krojač            |
|    | ter dodatkov        |mojster izdelovalec krznenih     |
|    |               |oblačil/mojstrica izdelovalka krznenih|
|    |               |oblačil                |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DB18.300|Strojenje in dodelava krzna; |mojster/mojstrica za strojenje usnja |
|    | proizvodnja krznenih    |in krzna               |
|    | izdelkov          |mojster izdelovalec krznenih     |
|    |               |oblačil/mojstrica izdelovalka krznenih|
|    |               |oblačil                |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DC19.100|Strojenje in dodelava usnja |mojster/mojstrica za strojenje usnja |
|    |               |in krzna               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DC19.200|Proizvodnja potovalne    |mojster/mojstrica za usnjeno     |
|    | galanterije, sedlarskih in |galanterijo              |
|    | jermenarskih izdelkov   |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DC19.300|Proizvodnja obutve      |čevljarski mojster/čevljarska     |
|    |               |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DD20.300|Stavbno mizarstvo      |mizarski mojster/mizarska mojstrica, |
|    |               |tesarski mojster/tesarska mojstrica  |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DD20.400|Proizvodnja lesene embalaže |mizarski mojster/mizarska mojstrica, |
|    |               |sodarski mojster/sodarska mojstrica  |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DD20.510|Proizvodnja drugih izdelkov |mizarski mojster/mizarska mojstrica, |
|    | iz lesa          |mojster modelni mizar/mojstrica    |
|    |               |modelna mizarka            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DI26.120|Oblikovanje in obdelava   |mojster stavbni steklar/mojstrica   |
|    | ravnega stekla       |stavbna steklarka           |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DI26.130|Proizvodnja votlega stekla  |mojster stavbni steklar/mojstrica   |
|    |               |stavbna steklarka           |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DI26.300|Proizvodnja zidnih in talnih |pečarski mojster/pečarska mojstrica, |
|    | keramičnih ploščic     |mojster polagalec keramičnih     |
|    |               |oblog/mojstrica polagalka keramičnih |
|    |               |oblog                 |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DI26.700|Obdelava naravnega kamna   |kamnoseški mojster/kamnoseška     |
|    |               |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ27.510|Litje železa         |livarski mojster/livarska mojstrica, |
|    |               |mojster/ mojstrica preoblikovanja   |
|    |               |kovin                 |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ27.520|Litje jekla         |Livarski mojster/livarska mojstrica  |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ27.530|Litje lahkih kovin      |Livarski mojster/livarska mojstrica, |
|    |               |mojster/ mojstrica preoblikovanja   |
|    |               |kovin                 |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ27.540|Litje drugih neželeznih   |livarski mojster/livarska mojstrica, |
|    | kovin           |mojster/ mojstrica preoblikovanja   |
|    |               |kovin                 |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.110|Proizvodnja kovinskih    |mojster/mojstrica preoblikovanja   |
|    | konstrukcij in njihovih  |kovin, mojster oblikovalec kovin/   |
|    | delov           |mojstrica oblikovalka kovin      |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.210|Proizvodnja kovinskih    |Mojster/mojstrica preoblikovanja kovin|
|    | rezervoarjev, cistern,   |                   |
|    | kontejnerjev        |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.220|Proizvodnja radiatorjev in  |Mojster/mojstrica preoblikovanja kovin|
|    | kotlov za centralno    |                   |
|    | ogrevanje         |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.300|Proizvodnja parnih kotlov,  |Mojster/mojstrica preoblikovanja   |
|    | razen kotlov za centralno |kovin,                |
|    | ogrevanje         |Mojster/mojstrica strojnih instalacij |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– proizvodnja kotlov za   |                   |
|    | vodno paro ali druge pare |                   |
|    |– proizvodnja pomožnih   |                   |
|    | naprav parnih postrojev:  |                   |
|    | kondenzatorjev, grelnikov |                   |
|    | napajalne vode,      |                   |
|    | pregrevalnikov,      |                   |
|    | zbiralnikov in hranilnikov |                   |
|    | pare            |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.400|Kovanje, stiskanje,     |Mojster oblikovalec kovin/mojstrica  |
|    | vtiskovanje in valjanje  |oblikovalka kovin, mojster/ mojstrica |
|    | kovin; prašna metalurgija |preoblikovanja kovin         |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.511|Prekrivanje kovin s kovino  |Mojster oblikovalec kovin/mojstrica  |
|    |               |oblikovalka kovin, mojster/mojstrica |
|    |               |toplotne obdelave, mojster/ mojstrica |
|    |               |preoblikovanja kovin         |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.512|Druga površinska in toplotna |Mojster/mojstrica toplotne obdelave  |
|    | obdelava kovin       |kovin, mojster oblikovalec      |
|    |               |kovin/mojstrica oblikovalka kovin,  |
|    |               |mojster/mojstrica preoblikovanja kovin|
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.520|Splošna mehanična dela    |Mojster oblikovalec kovin/mojstrica  |
|    |               |oblikovalka kovin, orodjarski     |
|    |               |mojster/orodjarska mojstrica,     |
|    |               |mojster/mojstrica preoblikovanja   |
|    |               |kovin, mojster klepar-krovec/mojstrica|
|    |               |kleparka-krovka, mojster/ mojstrica  |
|    |               |strojnih instalacij          |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.610|Proizvodnja rezilnega orodja |Mojster oblikovalec kovin/mojstrica  |
|    |               |oblikovalka kovin, mojster/ mojstrica |
|    |               |preoblikovanja kovin         |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.621|Proizvodnja ročnega orodja  |Orodjarski mojster/orodjarska     |
|    |               |mojstrica, mojster oblikovalec    |
|    |               |kovin/mojstrica oblikovalka kovin,  |
|    |               |mojster/ mojstrica preoblikovanja   |
|    |               |kovin                 |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.622|Proizvodnja orodja za stroje |Orodjarski mojster/orodjarska     |
|    |               |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DJ28.630|Proizvodnja ključavnic,   |Mojster/mojstrica preoblikovanja   |
|    | okovja           |kovin, mojster oblikovalec kovin/   |
|    |               |mojstrica oblikovalka kovin      |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.110|Proizvodnja motorjev in   |Mojster avtomehanik/ mojstrica    |
|    | turbin, razen za letala in |avtomehaničarka, mojster/mojstrica  |
|    | motorna vozila       |strojne mehanike,           |
|    |Sem spada:          |Mojster avtoelektrikar/ mojstrica   |
|    |– Proizvodnja batnih    |avtoelektričarka           |
|    | motorjev z notranjim    |                   |
|    | zgorevanjem in delov    |                   |
|    | zanje, razen motorjev za  |                   |
|    | letala, avtomobile in   |                   |
|    | motocikle         |                   |
|    | o ladijskih pogonskih   |                   |
|    |   strojev in njihovih   |                   |
|    |   delov          |                   |
|    |– montaža, popravila in   |                   |
|    | vzdrževanje motorjev in  |                   |
|    | turbin, razen za letala in |                   |
|    | motorna vozila,      |                   |
|    |– popravila izvenkrmnih   |                   |
|    | motorjev za čolne     |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.120|Proizvodnja črpalk in    |mojster/mojstrica strojne mehanike  |
|    | kompresorjev        |                   |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– montaža, popravila in   |                   |
|    | vzdrževanje črpalk in   |                   |
|    | kompresorjev        |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.210|Proizvodnja peči in     |mojster/mojstrica splošne       |
|    | gorilnikov         |elektromehanike, mojster/mojstrica  |
|    |Sem spada:          |strojnih instalacij, mojster/mojstrica|
|    |– proizvodnja električnih  |preoblikovanja kovin         |
|    | in drugih grelnih teles,  |                   |
|    | razen za gospodinjstva   |                   |
|    |– popravila industrijskih  |                   |
|    | peči            |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.220|Proizvodnja dvigalnih in   |Mojster/mojstrica preoblikovanja   |
|    | transportnih naprav    |kovin, mojster/mojstrica splošne   |
|    |Sem spada:          |elektromehanike, mojster/mojstrica  |
|    |– proizvodnja strojnih   |strojne mehanike,           |
|    | naprav za dviganje,    |Mojster oblikovalec kovin/ mojstrica |
|    | prekladanje, nakladanje,  |oblikovalka kovin           |
|    | razkladanje na ročni ali  |                   |
|    | motorni pogon       |                   |
|    |– montaža, popravila in   |                   |
|    | vzdrževanje dvigalnih in  |                   |
|    | transportnih naprav    |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.230|Proizvodnja hladilnih in   |Mojster/mojstrica strojnih instalacij,|
|    | prezračevalnih naprav,   |mojster/mojstrica preoblikovanja kovin|
|    | razen za gospodinjstva   |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.310|Proizvodnja traktorjev    |Mojster avtomehanik/ mojstrica    |
|    |– popravilo traktorjev   |avtomehaničarka            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.410|Proizvodnja ročnih prenosnih |Mojster/mojstrica strojne mehanike  |
|    | obdelovalnih strojev    |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.420|Proizvodnja drugih strojev  |Mojster/mojstrica strojne mehanike  |
|    | za obdelavo kovin     |                   |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– proizvodnja stružnic,   |                   |
|    | vrtalnih in rezkalnih   |                   |
|    | strojev za obdelavo kovin |                   |
|    |– proizvodnja delov in   |                   |
|    | opreme za stroje za    |                   |
|    | obdelavo kovin       |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.430|Proizvodnja drugih      |mojster/mojstrica strojne mehanike,  |
|    | obdelovalnih strojev    |mojster/ mojstrica splošne      |
|    |Sem spada:          |elektromehanike            |
|    |– proizvodnja strojev za  |                   |
|    | obdelovanje lesa,     |                   |
|    | plastike, kamna ali drugih |                   |
|    | materialov, razen kovin  |                   |
|    |– proizvodnja vpenjalnih  |                   |
|    | naprav za obdelovance ter |                   |
|    | orodja in posebnih     |                   |
|    | nastavkov za obdelovalne  |                   |
|    | stroje           |                   |
|    |– proizvodnja delov in   |                   |
|    | opreme za stroje za    |                   |
|    | obdelavo lesa, kamna,   |                   |
|    | plute ali drugih      |                   |
|    | materialov razen kovin   |                   |
|    |– proizvodnja delov strojev |                   |
|    | za varjenje        |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.510|Proizvodnja metalurških   |mojster/mojstrica splošne       |
|    | strojev          |elektromehanike, mojster/mojstrica  |
|    |               |strojne mehanike           |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.520|Proizvodnja rudarskih in   |mojster/mojstrica strojne mehanike,  |
|    | gradbenih strojev     |mojster/ mojstrica splošne      |
|    |Sem spada:          |elektromehanike            |
|    |– proizvodnja mešalnikov za |                   |
|    | beton in malto       |                   |
|    |– proizvodnja strojev za  |                   |
|    | odstranjevanje zemlje   |                   |
|    |– proizvodnja žlic za    |                   |
|    | buldožerje in nakladalnike |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.530|Proizvodnja strojev za    |mojster/mojstrica strojne mehanike,  |
|    | živilsko in tobačno    |mojster/ mojstrica splošne      |
|    | industrijo         |elektromehanike, pečarski       |
|    |               |mojster/pečarska mojstrica      |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.540|Proizvodnja strojev za    |Mojster/mojstrica strojne mehanike,  |
|    | tekstilno, oblačilno in  |mojster/mojstrica splošne       |
|    | usnjarsko industrijo    |elektromehanike            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.550|Proizvodnja strojev za    |Mojster/mojstrica strojne mehanike,  |
|    | industrijo papirja in   |mojster/ mojstrica splošne      |
|    | kartona          |elektromehanike            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.600|Proizvodnja orožja in    |Orodjarski mojster/orodjarska     |
|    | streliva          |mojstrica               |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– popravila in vzdrževanje |                   |
|    | orožja           |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DK29.720|Proizvodnja neelektričnih  |Pečarski mojster/pečarska mojstrica, |
|    | gospodinjskih strojev in  |mojster/ mojstrica strojne mehanike  |
|    | naprav           |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL31.100|Proizvodnja elektromotorjev, |Mojster/mojstrica splošne       |
|    | generatorjev in      |elektromehanike, mojster elektronik/ |
|    | transformatorjev      |mojstrica elektroničarka       |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL31.200|Proizvodnja naprav za    |Mojster/mojstrica splošne       |
|    | distribucijo in krmiljenje |elektromehanike, mojster/mojstrica  |
|    | elektrike         |strojne mehanike, mojster       |
|    |               |elektronik/mojstrica elektroničarka, |
|    |               |elektroinštalaterski mojster/mojstrica|
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL31.500|Proizvodnja opreme za    |Mojster/mojstrica splošne       |
|    | razsvetljavo in      |elektromehanike, mojster       |
|    | električnih svetilk    |elektronik/mojstrica elektroničarka, |
|    |Sem spada:          |elektroinštalaterski mojster/mojstrica|
|    |– proizvodnja električnih  |                   |
|    | svetilk, kot so:      |                   |
|    | o svetlobni znaki in   |                   |
|    |   napisi...        |                   |
|    |– vzdrževanje svetlobnih  |                   |
|    | znakov in napisov     |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL31.610|Proizvodnja električne    |mojster/mojstrica splošne       |
|    | opreme za stroje in vozila |elektromehanike, mojster       |
|    |               |elektronik/mojstrica elektroničarka, |
|    |               |mojster avtoelektrikar/mojstrica   |
|    |               |avtoelektričarka           |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL31.620|Proizvodnja druge električne |mojster/mojstrica splošne       |
|    | opreme           |elektromehanike, mojster elektronik/ |
|    |– proizvodnja različnih   |mojstrica elektroničarka       |
|    | električnih zvočnih ali  |                   |
|    | vizualnih naprav za    |                   |
|    | signalizacijo, kot so   |                   |
|    | zvonci, sirene, signalne  |                   |
|    | plošče, protivlomne in   |                   |
|    | protipožarne naprave…   |                   |
|    |– proizvodnja        |                   |
|    | elektromagnetov, tudi   |                   |
|    | elektromagnetnih in    |                   |
|    | trajnomagnetnih zapor,   |                   |
|    | pritrdil, zavor, sklopk,  |                   |
|    | vpenjal ali dvigalnih glav |                   |
|    |– proizvodnja električnih  |                   |
|    | izolatorjev in izolirnih  |                   |
|    | fitingov, razen delov iz  |                   |
|    | stekla ali keramike    |                   |
|    |– proizvodnja ogljikovih  |                   |
|    | ali grafitnih elektrod   |                   |
|    |– proizvodnja        |                   |
|    | elektroinstalacijskih cevi |                   |
|    | in spojk z notranjo    |                   |
|    | izolacijo         |                   |
|    |– proizvodnja različnih   |                   |
|    | električnih strojev in   |                   |
|    | naprav, kot so       |                   |
|    | pospeševalniki delcev,   |                   |
|    | segnalni generatorji,   |                   |
|    | detektorji min …      |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL32.200|Proizvodnja radijskih in   |mojster/mojstrica telekomunikacij,  |
|    |televizijskih oddajnikov,  |mojster elektronik/mojstrica     |
|    |telefonskih in telegrafskih |elektroničarka, mojster        |
|    |naprav            |biromehanik/mojstrica biromehaničarka |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– oprema za podatkovno   |                   |
|    | komunikacijo, kot so    |                   |
|    | usmerjevalniki,      |                   |
|    | premostitve in prehodi   |                   |
|    |– montaža          |                   |
|    | telekomunikacijskih    |                   |
|    | sistemov          |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL32.300|Proizvodnja radijskih in   |Mojster elektronik/mojstrica     |
|    |televizijskih sprejemnikov, |elektroničarka, mojster/ mojstrica  |
|    |naprav in opreme za snemanje |telekomunikacij            |
|    |in predvajanje zvoka in   |                   |
|    |slike            |                   |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– popravila in vzdrževanje |                   |
|    | profesionalnih avdio- in  |                   |
|    | videonaprav        |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL33.100|Proizvodnja medicinske in  |Mojster/mojstrica strojne mehanike,  |
|    | kirurške opreme in     |mizarski mojster/mizarska mojstrica, |
|    | ortopedskih pripomočkov  |mojster modelni mizar/mojstrica    |
|    |Sem spada:          |modelna mizarka, čevljarski      |
|    |– proizvodnja injekcijskih |mojster/čevljarska mojstrica, mojster |
|    | brizgalk, medicinskih   |elektronik/mojstrica elektroničarka, |
|    | igel, zrcal,reflektorjev, |mojster/mojstrica splošne       |
|    | endoskopov…        |elektromehanike            |
|    |– proizvodnja medicinskega, |                   |
|    | stomatološkega in     |                   |
|    | veterinarskega pohištva  |                   |
|    | – operacijskih miz,    |                   |
|    |   bolnišničnih postelj z |                   |
|    |   mehaničnimi dodatki,  |                   |
|    |   stomatoloških in    |                   |
|    |   brivskih stolov z    |                   |
|    |   mehaničnimi dodatki   |                   |
|    |– proizvodnja ortopedskih  |                   |
|    | pripomočkov        |                   |
|    | – bergel, ortopedskih   |                   |
|    |   pasov in suspenzorjev, |                   |
|    |   opornic, umetnih zob in |                   |
|    |   protez, umetnih vezi in |                   |
|    |   drugih umetnih delov  |                   |
|    |   telesa, slušnih     |                   |
|    |   pripomočkov, srčnih   |                   |
|    |   vzpodbujevalcev,    |                   |
|    |   ortopedske obutve    |                   |
|    |– proizvodnja mehanskih   |                   |
|    | terapevtskih pripomočkov, |                   |
|    | masažnih naprav,      |                   |
|    | instrumentarija za     |                   |
|    | psihološko testiranje, za |                   |
|    | ozonsko terapijo, za    |                   |
|    | terapijo s kisikom, za   |                   |
|    | umetno ventilacijo,    |                   |
|    | plinskih mask…       |                   |
|    |– popravila ortopedskih   |                   |
|    | pripomočkov, ortopedske  |                   |
|    | obutve           |                   |
|    |– montaža, popravilo in   |                   |
|    | vzdrževanje medicinskih  |                   |
|    | instrumentov in naprav   |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL33.200|Proizvodnja merilnih,    |Mojster elektronik/mojstrica     |
|    |kontrolnih, preizkuševalnih, |elektroničarka, mojster biromehanik/ |
|    |navigacijskih in drugih   |mojstrica biromehaničarka       |
|    |instrumentov in naprav,   |mojster/mojstrica splošne       |
|    |razen opreme za industrijsko |elektromehanike, mojster/ mojstrica  |
|    |procesno krmiljenje     |telekomunikacij            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL33.400|Proizvodnja optičnih     |Mojster/mojstrica očesne optike    |
|    | instrumentov in      |mojster biromehanik/mojstrica     |
|    | fotografske opreme     |biromehaničarka, mojster elektronik/ |
|    |               |mojstrica elektroničarka,       |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DL33.500|Proizvodnja ur        |Urarski mojster/urarska mojstrica   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DN36.110|Proizvodnja sedežnega    |mizarski mojster/mizarska mojstrica, |
|    | pohištva          |mojster tapetnik in          |
|    |               |dekorater/mojstrica tapetničarka in  |
|    |               |dekoraterka              |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DN36.120|Proizvodnja pohištva za   |mizarski mojster/mizarska mojstrica  |
|    | poslovne in prodajne    |                   |
|    | prostore, razen sedežnega |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DN36.130|Proizvodnja kuhinjskega   |mizarski mojster/mizarska mojstrica  |
|    | pohištva, razen sedežnega |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DN36.140|Proizvodnja drugega pohištva |mizarski mojster/mizarska mojstrica, |
|    |               |mojster tapetnik in          |
|    |               |dekorater/mojstrica tapetničarka in  |
|    |               |dekoraterka              |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|DN36.220|Proizvodnja nakita in    |zlatarski mojster/zlatarska mojstrica |
|    | podobnih izdelkov     |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.210 |Splošna gradbena dela    |zidarski mojster/zidarska mojstrica, |
|    |               |elektroinštalaterski mojster/     |
|    |               |elektroinštalaterska mojstrica,    |
|    |               |mojster/mojstrica strojnih instalacij |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.220 |Postavljanje ostrešij in   |tesarski mojster/tesarska mojstrica, |
|    | krovska dela        |mojster klepar krovec/ mojstrica   |
|    |               |kleparka krovka            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.230 |Gradnja cest, železniških  |zidarski mojster/zidarska mojstrica, |
|    | prog, letališč in športnih |slikopleskarski            |
|    | objektov          |mojster/slikopleskarska mojstrica   |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– gradnja cest in drugih  |                   |
|    | prometnih površin za    |                   |
|    | cestni promet       |                   |
|    |– gradnja stadionov, aren, |                   |
|    | plavalnih bazenov,     |                   |
|    | teniških igrišč, terenov  |                   |
|    | za golf razen pripadajočih |                   |
|    | stavb           |                   |
|    |– popravila in vzdrževanje |                   |
|    | železniških prog,     |                   |
|    | letališč, pristanišč    |                   |
|    |– urejanje in vzdrževanje  |                   |
|    | javnih cest in poti ter  |                   |
|    | površin za pešce      |                   |
|    |– barvanje in označevanje  |                   |
|    | cestišč, parkirišč ipd.  |                   |
|    | elementov na gradbišču   |                   |
|    |– asfaltiranje in druga   |                   |
|    | površinska obdelava    |                   |
|    | funkcionalnih površin,   |                   |
|    | dvorišč          |                   |
|    |– postavljanje prometnih  |                   |
|    | znakov, cestnih ograj,   |                   |
|    | grbin           |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.240 |Gradnja vodnih objektov   |zidarski mojster/zidarska mojstrica  |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– gradbena dela na manj   |                   |
|    | zahtevnih vodnih objektih |                   |
|    | (propusti, drenaže,    |                   |
|    | urejanje vodotokov...)   |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.250 |Druga gradbena dela, tudi  |zidarski mojster/zidarska mojstrica, |
|    | dela specialnih strok   |železokrivski mojster/železokrivska  |
|    |               |mojstrica, pečarski mojster/pečarska |
|    |               |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.310 |Električne inštalacije    |Elektroinštalaterski         |
|    |               |mojster/elektroinštalaterska     |
|    |               |mojstrica, mojster/ mojstrica     |
|    |               |telekomunikacij            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.330 |Vodovodne, plinske in    |mojster/mojstrica strojnih instalacij |
|    | sanitarne inštalacije   |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.340 |Druge inštalacije pri    |Elektroinštalaterski         |
|    | gradnjah          |mojster/elektroinštalaterska     |
|    |               |mojstrica, mojster/mojstrica     |
|    |               |telekomunikacij            |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.410 |Fasaderska in štukaterska  |slikopleskarski            |
|    | dela            |mojster/slikopleskarska mojstrica,  |
|    |               |zidarski mojster/zidarska mojstrica  |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.430 |Oblaganje tal in sten    |mojster polagalec keramičnih     |
|    |Sem spada:          |oblog/mojstrica polagalka keramičnih |
|    |– polaganje, nameščanje ali |oblog                 |
|    | oblaganje tal, sten in   |slikopleskarski            |
|    | stropov v stavbah in    |mojster/slikopleskarska mojstrica,  |
|    | drugih gradbenih objektih: |pečarski mojster/ pečarska mojstrica |
|    |– s keramičnimi ploščicami |                   |
|    |– s tapetami        |                   |
|    |– oblaganje peči s     |                   |
|    | keramičnimi pečnicami   |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|F45.442 |Pleskarska dela       |Črkoslikarski mojster/črkoslikarska  |
|    |               |mojstrica, slikopleskarski      |
|    |               |mojster/slikopleskarska mojstrica   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|G50.200 |Vzdrževanje in popravila   |Avtokleparski mojster/avtokleparska  |
|    | motornih vozil       |mojstrica, mojster avtomehanik /   |
|    |               |mojstrica avtomehaničarka, mojster  |
|    |               |avtoelektričar/mojstrica       |
|    |               |avtoelektričarka, avtoličarski    |
|    |               |mojster/avtoličarska mojstrica    |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|G50.404 |Vzdrževanje in popravila   |Mojster avtomehanik / mojstrica    |
|    | motornih koles       |avtomehaničarka, mojster       |
|    |               |avtoelektričar/mojstrica       |
|    |               |avtoelektričarka, avtokleparski    |
|    |               |mojster/avtokleparska mojstrica,   |
|    |               |avtoličarski mojster/avtoličarska   |
|    |               |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|G52.482 |Dejavnost cvetličarn     |cvetličarski mojster/cvetličarska   |
|    |               |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|G52.488 |Trgovina na drobno v drugih |Mojster/mojstrica očesne optike    |
|    | specializiranih      |                   |
|    | prodajalnah, d. n.     |                   |
|    |Sem spada:          |                   |
|    |– montaža, pripasovanje in |                   |
|    | popravila očal (dejavnost |                   |
|    | optikov)          |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|G52.720 |Popravilo električnih    |mojster elektronik/mojstrica     |
|    | gospodinjskih naprav    |elektroničarka, mojster/mojstrica   |
|    |               |splošne elektromehanike        |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|G52.730 |Popravilo ur, nakita     |urarski mojster/urarska mojstrica,  |
|    |               |zlatarski mojster/zlatarska mojstrica |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|K72.500 |Vzdrževanje in popravila   |Mojster biromehanik/mojstrica     |
|    |pisarniških in računskih   |biromehaničarka, mojster       |
|    |strojev ter računalniških  |elektronik/mojstrica elektroničarka  |
|    |naprav            |                   |
|    |               |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|K74.300 |Tehnično preizkušanje in   |dimnikarski mojster/dimnikarska    |
|    | analiziranje        |mojstrica, mojster/ mojstrica strojnih|
|    |Sem spada:          |instalacij              |
|    |– merjenje v zvezi s    |                   |
|    | čistočo vode ali zraka,  |                   |
|    | merjenje radioaktivnosti  |                   |
|    | ipd.; analiza možnih    |                   |
|    | polutantov, kot npr. dima, |                   |
|    | odpadnih vod        |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|K74.700 |Čiščenje objektov in opreme |dimnikarski mojster/dimnikarska    |
|    |Sem spada:          |mojstrica               |
|    |– čiščenje dimnikov in   |                   |
|    | kurišč, štedilnikov,    |                   |
|    | kaminov, ognjišč,     |                   |
|    | bojlerjev, ventilacijskih |                   |
|    | cevi in odsesalnikov    |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|K74.810 |Fotografska dejavnost    |fotografski mojster/fotografska    |
|    |               |mojstrica               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|O93.010 |Dejavnost pralnic in     |mojster/mojstrica vzdrževanja     |
|    | kemičnih čistilnic     |tekstilij               |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|O93.021 |Frizerska dejavnost     |frizerski mojster/frizerska mojstrica |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|O93.022 |Kozmetična dejavnost     |mojster/mojstrica kozmetične nege,  |
|    |               |frizerski mojster/ frizerska mojstrica|
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
|O93.023 |Pedikerska dejavnost     |mojster/mojstrica kozmetične nege   |
|    |               |                   |
+--------+-----------------------------+--------------------------------------+
4. člen
Obrti podobne dejavnosti so:
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|     |                                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|A01.412  |Druge storitve za rastlinsko pridelavo              |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|A02.020  |Gozdarske storitve                        |
|     |Sem spada:                            |
|     |– storitve pri izkoriščanju gozdov: transport lesa v gozdu,    |
|     | nakladanje, manipulacija z lesom                |
|     |– gradnja vlak                          |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|CA10.300 |Pridobivanje šote                         |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|CB14.110 |Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna            |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|CB14.130 |Pridobivanje skrilavcev                      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|CB14.210 |Pridobivanje gramoza in peska                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|CB14.220 |Pridobivanje gline in kaolina                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.120 |Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa          |
|     |Sem spada:                            |
|     |– pridobivanje perja in puha                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.200 |Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.310 |Predelava in konzerviranje krompirja               |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.320 |Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov              |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.330 |Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.420 |Proizvodnja rafiniranega olja in maščob              |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.510 |Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.520 |Proizvodnja sladoleda                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.610 |Mlinarstvo                            |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.720 |Proizvodnja hrane za hišne živali                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.820 |Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in|
|     | slaščic                             |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja skorij za pite in zavitke              |
|     |– proizvodnja oblatov in kornetov                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.840 |Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.850 |Proizvodnja testenin                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.860 |Predelava čaja in kave                      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.870 |Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.890 |Proizvodnja drugih živil, d. n.                  |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja izdelkov iz medu                  |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.910 |Proizvodnja žganih pijač                     |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.930 |Proizvodnja vina iz grozdja                    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.960 |Proizvodnja piva                         |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DA15.980 |Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.100 |Priprava in predenje tekstilnih vlaken              |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.200 |Tkanje tekstilij                         |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.300 |Plemenitenje tekstilij                      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.400 |Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil          |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.510 |Proizvodnja preprog in talnih oblog                |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.520 |Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež                  |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.530 |Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.540 |Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.                |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.710 |Proizvodnja nogavic                        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB17.720 |Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB18.210 |Proizvodnja delovnih oblačil                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB18.230 |Proizvodnja spodnjega perila                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DB18.240 |o Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov  |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja garnitur za dojenčke, športnih kombinezonov,    |
|     | trenirk, smučarskih oblek, kopalk...              |
|     |– proizvodnja drugih oblačilnih dodatkov:             |
|     | o rokavic, pasov, šalov, pentelj, kravat, mrežic za lase ipd.  |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DC19.200 |Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih   |
|     | izdelkov                            |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ročne ure         |
|     |– proizvodnja različnih predmetov iz usnja ali umetnih materialov:|
|     | pogonskih jermenov, tesnil ipd.                 |
|     |– proizvodnja sedlarskih izdelkov                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DC19.300 |Proizvodnja obutve                        |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja gamaš in podobnih predmetov             |
|     |– proizvodnja delov za obutev, gornjikov, notranjikov, podplatov, |
|     | pet, opetnikov,...                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DD20.100 |Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa         |
|     |Sem spada:                            |
|     |– žaganje lesa, skobljanje lesa                  |
|     |– proizvodnja profiliranega lesa                 |
|     |– proizvodnja deščic in frizov za talne obloge (parket, ladijski |
|     | pod)                              |
|     |– žaganje drv za kurjavo                     |
|     |– proizvodnja lesenih briketov                  |
|     |– sušenje lesa                          |
|     |– površinska zaščita lesa                     |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DD20.400 |Proizvodnja lesene embalaže                    |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja lesenih obojev, zabojev in podobne embalaže     |
|     |– proizvodnja lesenih palet in nakladalnih desk          |
|     |– proizvodnja lesenih kolutov                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DD20.510 |Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa                |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja struženih lesenih izdelkov (lesenih ročajev in   |
|     | ohišij za orodje, metle, krtače, tulcev, pokrovov, kolesc ipd.) |
|     |– proizvodnja rezkanih lesenih izdelkov (kopit, stojal,      |
|     | obešalnikov...)                         |
|     |– proizvodnja lesenih izdelkov za gospodinjstvo (suha roba)    |
|     |– proizvodnja lesenih okrasnih ter uporabnih predmetov (kipcev,  |
|     | okraskov, škatlic za nakit, pribor in podobnih predmetov)    |
|     |– sestavljanje in vdelovanje lesenih in drugih okraskov v les,  |
|     | izdelovanje intarzij in inkrustacij               |
|     |– rezbarstvo in pozlaterstvo                   |
|     |– proizvodnja okvirjev in uokvirjanje slik            |
|     |– proizvodnja krst ipd.                      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DD20.520 |Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja          |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DE 21.210 |Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske|
|     | embalaže                            |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja embalaže iz valovitega kartona           |
|     |– proizvodnja embalaže iz papirja in kartona           |
|     |– proizvodnja kartonskih zloženk                 |
|     |– proizvodnja papirnih vreč in vrečk               |
|     |– proizvodnja druge embalaže iz kompaktnega kartona        |
|     |– proizvodnja registratorjev, map in tovrstnih izdelkov      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DE21.220 |Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz |
|     | papirja                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DE21.230 |Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DE21.250 |Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona         |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DE22.220 |Drugo tiskarstvo                         |
|     |Sem spada:                            |
|     |– tiskanje drugega gradiva (katalogov, reklamnih prospektov,   |
|     | vstopnic, poštnih znamk, kolekov, čekov, bankovcev,vrednostnih |
|     | papirjev, albumov, dnevnikov, koledarjev, poslovnih obrazcev,  |
|     | vizitk ipd.) z različnimi tiskarskimi tehnikami: knjigotiskom, |
|     | offsetnim tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali drugimi    |
|     | tehnikami, na kopirnih strojih raznih vrst ali z računalniškimi |
|     | tiskalniki                           |
|     |– tiskanje na les, keramične, kovinske, steklene, plastične    |
|     | izdelke, npr. vrečke…                      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DE22.230 |Knjigoveštvo                           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DE22.240 |Priprava za tisk                         |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DE22.250 |Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom             |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja predstavitvenih medijev, npr. prosojnic in drugih  |
|     | digitalnih oblik predstavitve                  |
|     |– oblikovanje tiskanih izdelkov kot so šablone, skice ipd.    |
|     |– druge grafične dejavnosti, kot je vtiskovanje brailove pisave  |
|     | ali reliefnega tiska, luknjanje, perfororanje, lepljenje,    |
|     | obrezovanje krašenje ipd.                    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DG24.140 |Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij          |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja oglja                        |
|     |– proizvodnja sirila                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DG24.420 |Proizvodnja farmacevtskih preparatov               |
|     |Sem spada:                            |
|     |– predelovanje zelišč in drugih snovi v farmacevtske namene    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DG24.630 |Proizvodnja eteričnih olj                     |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DH25.120 |Obnavljanje in protektiranje gum za vozila            |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DH25.130 |Proizvodnja drugih izdelkov iz gume                |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DH25.210 |Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DH25.220 |Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas              |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DH25.230 |Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DH25.240 |Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.150 |Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih    |
|     | steklenih izdelkov                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.210 |Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.250 |Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov              |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.400 |Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za |
|     | gradbeništvo                          |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.520 |Proizvodnja apna                         |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.610 |Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo          |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.620 |Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.650 |Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa            |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.660 |Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.810 |Proizvodnja brusilnih sredstev                  |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DI26.820 |Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov        |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja nekovinskih mineralnih prej in tkanin, oblačil,   |
|     | pokrival, obutve, vrvi, trakov…                 |
|     |– proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih snovi, obdelane  |
|     | sljude in izdelkov iz nje, šote ali grafita (razen       |
|     | elektrotehničnih izdelkov iz grafita)…             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DJ28.400 |Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna     |
|     | metalurgija                           |
|     |Sem spada:                            |
|     |– izdelovanje okrasnih predmetov iz kovin (umetno kovaštvo)    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DJ28.520 |Splošna mehanična dela                      |
|     |Sem spada:                            |
|     |– razrez pločevine, enostavno preoblikovanje pločevine      |
|     |– splošno mehanično vzdrževanje in popravila strojev in naprav  |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DJ28.710 |Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DJ28.720 |Proizvodnja lahke kovinske embalaže                |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DJ28.730 |Proizvodnja izdelkov iz žice                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DJ28.740 |Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DJ28.750 |Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.130 |Proizvodnja pip in ventilov                    |
|     |Sem spada:                            |
|     |– popravila in vzdrževanje pip in ventilov            |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.240 |Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo             |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja tehtnic (razen preciznih laboratorijskih)      |
|     |– proizvodnja naprav za filtriranje ali čiščenje tekočin in plinov|
|     |– proizvodnja naprav za brizganje in razprševanje tekočin in   |
|     | prahu: pištol, gasilnih naprav, naprav za peska­nje, naprav za |
|     | čiščenje s paro...                       |
|     |– proizvodnja naprav za pakiranje, embaliranje: strojev za    |
|     | zapakiranje, polnjenje, pečatenje, etiketiranje, zavijanje   |
|     |– proizvodnja strojev za čiščenje in sušenje steklenic in strojev |
|     | za gaziranje pijač                       |
|     |– proizvodnja valjčnih stiskalnic, valjev zanje in druge opreme za|
|     | valjanje                            |
|     |– proizvodnja centrifug                      |
|     |– proizvodnja tesnilk, mašilk in podobnih vmesnih elementov,   |
|     | izdelanih iz kosov ali plasti istega materiala         |
|     |– proizvodnja prodajnih avtomatov                 |
|     |– popravilo tehtnic                        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.320 |Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev        |
|     |Sem spada:                            |
|     |– popravila in montaža strojev za poljedelstvo in živinorejo   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.420 |Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin           |
|     |Sem spada:                            |
|     |– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.430 |Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev              |
|     |Sem spada:                            |
|     |– montaža, popravila in vzdrževanje drugih obdelovalnih strojev, |
|     | razen za obdelavo kovin                     |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.510 |Proizvodnja metalurških strojev                  |
|     |Sem spada:                            |
|     |– montaža, popravila in vzdrževanje metalurških strojev      |
|     |– montaža, popravila in vzdrževanje strojev in opreme za delo z  |
|     | vročimi kovinami                        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.520 |Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev            |
|     |Sem spada:                            |
|     |– montaža, popravila in vzdrževanje rudarskih in gradbenih strojev|
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.530 |Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo       |
|     |Sem spada:                            |
|     |– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za živilsko in tobačno|
|     | industrijo                           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.540 |Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko     |
|     | industrijo                           |
|     |Sem spada:                            |
|     |– montaža, popravila in vzdrževanje strojev za tekstilno,     |
|     | oblačilno in usnjarsko industrijo                |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DK29.560 |Proizvodnja strojev za druge posebne namene            |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja kalupov za kakršenkoli material; modelov; form   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DL31.300 |Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic         |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja izoliranih žic, kablov, trakov in drugih izoliranih |
|     | vodnikov, opremljenih s konektorji ali brez njih        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DL31.400 |Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij      |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja električnih akumulatorjev in delov zanje      |
|     |– popravila in polnjenje akumulatorjev              |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DL31.500 |Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk     |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja električnih svetilk, kot so:            |
|     | – lestenci, namizne, pisarniške in stoječe svetilke, svetilke  |
|     |  za nočno omarico, tudi neelektrične              |
|     | – prenosne električne svetilke                 |
|     | – naprave za razsvetljavo na prostem in za cestno razsvetljavo |
|     | – kompleti okrasnih lučk za božična drevesa           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DL32.100 |Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih      |
|     | elektronskih komponent                     |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DM34.300 |Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove |
|     | motorje                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DM35.120 |Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport      |
|     |Sem spada:                            |
|     |– proizvodnja napihljivih čolnov in splavov            |
|     |– proizvodnja drugih čolnov za razvedrilo in šport        |
|     |– vzdrževanje, popravila in predelava čolnov za razvedrilo    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DM35.430 |Proizvodnja vozil za invalide                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DM35.500 |Proizvodnja drugih vozil                     |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN36.150 |Proizvodnja žimnic                        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN36.300 |Proizvodnja glasbil                        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN36.400 |Proizvodnja športnih izdelkov                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN36.500 |Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN36.610 |Proizvodnja bižuterije                      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN36.620 |Proizvodnja metel in krtač                    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN36.630 |Proizvodnja drugih izdelkov                    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN37.100 |Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|DN37.200 |Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov            |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.110  |Rušenje objektov in zemeljska dela                |
|     |Sem spada:                            |
|     |– zemeljska dela: površinski odkop gradbišča, izkop, odkop in   |
|     | razstreljevanje skal (minerstvo), kopanje jarkov, nasipavanje, |
|     | planiranje                           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.210  |Splošna gradbena dela                       |
|     |Sem spada:                            |
|     |– montaža in postavljanje vnaprej izdelanih gradbenih elementov na|
|     | gradbišču                            |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.230  |Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov   |
|     |Sem spada:                            |
|     |– urejanje in vzdrževanje javnih cest in poti ter površin za pešce|
|     |– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd.         |
|     |– asfaltiranje in druga površinska obdelava funkcionalnih površin,|
|     | dvorišč                             |
|     |– postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj, grbin       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.250  |Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok          |
|     |Sem spada:                            |
|     |– specializirana gradbena dela, ki zahtevajo posebne veščine ali |
|     | opremo                             |
|     | – vrtanje in kopanje jaškov, gradnja vodnjakov         |
|     | – postavljanje jeklenih elementov, ki jih izvajalec ni sam   |
|     |  izdelal                            |
|     | – tlakovanje                          |
|     | – polaganje kamnitih, betonskih in opečnih izdelkov       |
|     | – postavljanje in razstavljanje delovnih odrov in ploščadi   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.320  |Izolacijska dela                         |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.340  |Druge inštalacije pri gradnjah                  |
|     |Sem spada:                            |
|     |– inštalacija drugje neomenjenih napeljav in opreme v stavbah in |
|     | drugih gradbenih objektih                    |
|     |– montaža rolet                          |
|     |– montaža ograj                          |
|     |– splošno vzdrževanje in popravila vodovodnih in električnih   |
|     | napeljav v stavbah                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.420  |Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.430  |Oblaganje tal in sten                       |
|     |Sem spada:                            |
|     |– z betonskimi in kamnitimi ploščicami              |
|     |– s parketom in drugimi lesenimi oblogami             |
|     |– s talnimi oblogami iz tekstila, linoleja, gume in plastičnih mas|
|     |– z oblogami iz naravnega kamna, marmorjam, granita, skrilavcev  |
|     |– z oblogami za tla ali stene iz teraca              |
|     |– struženje in lakiranje parketa                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.441  |Steklarska dela                          |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.450  |Druga zaključna gradbena dela                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|Šifra   |Dejavnost                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|F45.500  |Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z |
|     | upravljalci strojev                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G50.200  |Vzdrževanje in popravila motornih vozil              |
|     |Sem spada:                            |
|     |– vzdrževanje in popravila motornih vozili            |
|     | – pranje, poliranje                       |
|     | – popravilo vetrobranskih stekel in oken            |
|     |– popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev pri kolesih |
|     | ter uravnovešanje                        |
|     |– protikorozijska zaščita                     |
|     |– vleka                              |
|     |– naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme          |
|     |– pomoč na cestah                         |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G52.710  |Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|G52.740  |Druga popravila izdelkov široke porabe              |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|H55.100  |Dejavnost hotelov in podobnih obratov               |
|     |Sem spada:                            |
|     |– dejavnost penzionov                       |
|     |– gostinske storitve prehrane v povezavi s hotelsko nastanitvijo |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|H55.301  |Dejavnost restavracij in gostiln                 |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|H55.302  |Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|H55.303  |Dejavnost slaščičarn, kavarn                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|H55.304  |Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|I60.211  |Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|I60.212  |Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|I60.220  |Dejavnost taksistov                        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|I60.230  |Drug kopenski potniški promet                   |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|I60.240  |Cestni tovorni promet                       |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|K71.401  |Izposojanje športne opreme                    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|K74.700  |Čiščenje objektov in opreme                    |
|     |Sem spada:                            |
|     |– notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn,|
|     | trgovin, uradov in drugih poslovnih zgradb ter stanovanjskih  |
|     | blokov                             |
|     |– čiščenje oken                          |
|     |– čiščenje vlakov, avtobusov, letal...              |
|     |– čiščenje strojev                        |
|     |– čiščenje notranjosti tankerjev in rezervoarjev         |
|     |– čiščenje steklenic in posod ipd.                |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|K74.820  |Pakiranje                             |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|K74.852  |Fotokopiranje in drugo razmnoževanje               |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|K74.872  |Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo              |
|     |Sem spada:                            |
|     |– modno kreiranje tkanin, oblačil za konfekcijo in trikotažo,   |
|     | čevljev, oblikovanje nakita, pohištva, notranje opreme in drugih|
|     | izdelkov široke porabe                     |
|     |– notranja dekoracija in aranžerstvo (aranžiranje izložb in    |
|     | prostorov)                           |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O90.010  |Ravnanje z odplakami                       |
|     |Sem spada:                            |
|     |– praznjenje in čiščenje septičnih jam in rezervoarjev,      |
|     | vzdrževanje kemičnih stranišč                  |
|     |– vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov            |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O90.021  |Zbiranje in odvoz odpadkov                    |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O90.032  |Druge dejavnosti javne higiene                  |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O92.310  |Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje              |
|     |Sem spada:                            |
|     |– ročno unikatno poslikovanje porcelana, stekla, keramike     |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O93.010  |Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic              |
|     |Sem spada:                            |
|     |– pranje, likanje ipd. vseh vrst tekstilij ter drugega tekstila, |
|     | ki se opravlja z mehanično opremo, ročno ali v samopostrežnih  |
|     | pralnicah, za gospodinjstva ali poslovne stranke        |
|     |– zbiranje in dostava perila oziroma oblačil za kemično čiščenje, |
|     | pranje in likanje                        |
|     |– krpanje in manjša popravila oblek ali drugih tekstilnih     |
|     | predmetov (npr. preprog), če so opravljena skupaj s čiščenjem  |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O93.030  |Pogrebna dejavnost                        |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O93.040  |Druge dejavnosti za nego telesa                  |
+----------+------------------------------------------------------------------+
|O93.050  |Druge osebne storitve                       |
|     |Sem spada:                            |
|     |– dejavnost čistilcev obutve, vratarjev, postreščkov...      |
|     |– obratovanje samopostrežnih avtomatov za osebne storitve, kot so |
|     | samopostrežne tehtnice, fotografski aparati na žetone ali    |
|     | kovance, naprave za merjenje pritiska ipd.           |
|     |– izvajanje preprostih fizičnih del                |
|     |– šoferske storitve s tujim avtomobilom              |
|     |– druge osebne storitve                      |
+----------+------------------------------------------------------------------+
5. člen
Storitvene dejavnosti, pri katerih se lahko osebam, katerim se opravi storitev, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev, so:
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|Šifra  |Dejavnost                             |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|DH 25.120|Obnavljanje in protektiranje gum za vozila             |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|DK29.310 |Proizvodnja traktorjev                       |
|     |– popravilo traktorjev                       |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|DL33.400 |Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme      |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|G50.200 |Vzdrževanje in popravila motornih vozil              |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|G50.404 |Vzdrževanje in popravila motornih koles              |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|G52.482 |Dejavnost cvetličarn                        |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|G52.488 |Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n.   |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|G52.710 |Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov            |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|G52.720 |Popravilo električnih gospodinjskih aparatov            |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|G52.730 |Popravilo ur, nakita                        |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|G52.740 |Druga popravila izdelkov široke porabe               |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|K72.500 |Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter   |
|     |računalniških naprav                        |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|K74.810 |Fotografska dejavnost                       |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|O93.021 |Frizerska dejavnost                        |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|O93.022 |Kozmetična dejavnost                        |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|O93.023 |Pedikerska dejavnost                        |
|     |                                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
|O93.040 |Druge dejavnosti za nego telesa                  |
+---------+-------------------------------------------------------------------+
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/04).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 056-04/2004-2
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
EVA 2004-2111-0099
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost