Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2004 z dne 29. 10. 2004

Kazalo

4788. Sklep o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, stran 14073.

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi poročila Mandatno-volilne komisije na 1. seji dne 22. 10. 2004, na podlagi 7. člena Zakona o poslancih in 13. člena Poslovnika državnega zbora, sprejel naslednji
S K L E P
Potrdijo se mandati vsem poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, izvoljenim na volitvah 3. oktobra 2004 po seznamu izvoljenih kandidatov:
1. ANTON ANDERLIČ, roj. 4. 6. 1956, Resljeva 35, Ljubljana;
2. JOSIP BAJC, roj. 8. 3. 1949, Matenja vas 70, Prestranek;
3. dr. ANDREJ BAJUK, roj. 18. 10. 1943, Prijateljeva 13a, Ljubljana;
4. BOGDAN BAROVIČ, roj. 31. 7. 1955, Gimnazijska cesta 5, Trbovlje;
5. ROBERTO BATTELLI, roj. 19. 10. 1954, Ob spomeniku 6, Koper;
6. SAMO BEVK, roj. 27. 8. 1956, Mestni trg 4, Idrija;
7. STANISLAV BRENČIČ, roj. 8. 4. 1950, Notranjska 29b, Logatec;
8. spec. ak. st. ANDREJ BRUČAN, roj. 10. 2. 1943, Hacetova 5, Ljubljana;
9. FRANCE CUKJATI, roj. 15. 2. 1943, Lesno brdo 72, Vrhnika;
10. mag. MILAN M. CVIKL, roj. 19. 5. 1959, Čebelarska 13, Ljubljana;
11. mag. JANEZ DROBNIČ, roj. 23. 10. 1957, Jurčkova cesta 205, Ljubljana;
12. GEZA DŽUBAN, roj. 6. 11. 1943, Dolga ulica 78, Moravske Toplice;
13. dr. SLAVKO GABER, roj. 29. 1. 1958, Mlinska pot 20, Ljubljana;
14. dr. PAVEL GANTAR, roj. 26. 10. 1949, Cesta na Brdo 79, Ljubljana;
15. LJUBO GERMIČ, roj. 19. 11. 1960, Kolodvorska 29/aM, Ruše;
16. mag. BRANKO GRIMS, roj. 26. 8. 1962, Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj;
17. ALEŠ GULIČ, roj. 5. 3. 1954, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje;
18. MATJAŽ HAN, roj. 17. 1. 1971, Krakovo 4, Radeče;
19. FRANC (FERI) HORVAT, roj. 26. 9. 1941, Trubarjeva 5, Radenci;
20. JOŽEF HORVAT, roj. 8. 7. 1955, Žižki 31g, Črenšovci;
21. ROBERT HROVAT, roj. 10. 4. 1971, Ulica 7. avgusta 15, Dob;
22. SREČKO HVAUC, roj. 19. 9. 1959, Ulica 1. maja 13, Hotinja vas;
23. EVA IRGL, roj. 9. 12. 1976, Beblerjeva 25, Vipava;
24. JANEZ JANŠA, roj. 17. 9. 1958, Brinje I/55, Grosuplje;
25. KRISTIJAN JANC, roj. 8. 7. 1960, Ponikve pri Studencu 24, Studenec;
26. FRANC JAZBEC, roj. 11. 9. 1954, Draga 3, Štore;
27. IVAN JELEN, roj. 25. 11. 1944, Ponikva pri Žalcu 24a, Ponikva pri Žalcu;
28. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI, roj. 7. 1. 1948, Tivolska 13, Ljubljana;
29. ALENKA JERAJ, roj. 23. 2. 1973, Ig 102, Ig;
30. MIRAN JERIČ, roj. 6. 6. 1958, Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik;
31. JOŽEF JEROVŠEK, roj. 1. 2. 1950, Spodnja Nova vas 36, Slovenska Bistrica;
32. AURELIO JURI, roj. 27. 7. 1949, Cankarjeva 10, Koper;
33. FRANC KANGLER, roj. 8. 7. 1965, Dravska ulica 7, Maribor;
34. mag. VASJA KLAVORA, roj. 29. 1. 1936, Ulica Borisa Kalina 27, Solkan;
35. ANTON KOKALJ, roj. 18. 7. 1960, Šinkov Turn 55, Vodice;
36. BOJAN KONTIČ, roj. 23. 7. 1961, Koroška cesta 33/a, Velenje;
37. DRAGO KOREN, roj. 19. 1. 1960, Lokovica 143a, Šoštanj;
38. DIMITRIJ KOVAČIČ, roj. 28. 11. 1954, Ocvirkova 59, Ljubljana;
39. mag. JANEZ KRAMBERGER, roj. 1. 11. 1961, Sp. Porčič 20, Lenart;
40. DANIJEL KRIVEC, roj. 16. 5. 1965, Srpenica 37, Srpenica;
41. MOJCA KUCLER DOLINAR, roj. 26. 8. 1972, Gornji trg 22, Ljubljana;
42. DUŠAN KUMER, roj. 7. 2. 1949, Dolniška cesta 3, Ljubljana;
43. dr. MATEJ LAHOVNIK, roj. 23. 12. 1971, Cesta Talcev 4, Velenje;
44. DARJA LAVTIŽAR BEBLER, roj. 10. 10. 1950, Borovška cesta 26, Kranjska Gora;
45. MITJA LJUBELJŠEK, roj. 16. 12. 1941, Verje 23d, Medvode;
46. MIROSLAV LUCI, roj. 31. 1. 1946, Ulica Lackove čete 44, Ptuj;
47. BRANKO MARINIČ, roj. 28. 1. 1956, Pobrežje 74a, Videm pri Ptuju;
48. MARTIN MIKOLIČ, roj. 7. 10. 1959, Steklarska ulica 16, Rogatec;
49. RUDOLF MOGE, roj. 20. 3. 1944, Terčeva 16, Ribniško selo;
50. STANE PAJK, roj. 30. 1. 1961, Gorenji Leskovec 30, Blanca;
51. dr. MARKO PAVLIHA, roj. 15. 12. 1962, Sveti Peter 65/a, Sečovlje;
52. BREDA PEČAN, roj. 2. 10. 1946, Ob starem zidovju 8, Izola;
53. SAŠO PEČE, roj. 3. 5. 1971, Rasbergerjeva 2, Maribor;
54. RUDOLF PETAN, roj. 23. 6. 1949, Mizarska 30, Slovenske Konjice;
55. MILAN PETEK, roj. 10. 6. 1950, Cankarjeva 18, Maribor;
56. MIRO PETEK, roj. 6. 3. 1959, Celovška 60, Mežica;
57. ALOJZ POSEDEL, roj. 26. 8. 1955, Ulica Rista Savina 11, Žalec;
58. mag. MAJDA POTRATA, roj. 30. 5. 1948, Cesta proletarskih brigad 55, Maribor;
59. MIRAN POTRČ, roj. 27. 3. 1938, Poljanska cesta 19, Ljubljana;
60. MÁRIA POZSONEC, roj. 16. 1. 1940, Dolga vas, Glavna ulica 9, Lendava – Lendva;
61. JAKOB PRESEČNIK, roj. 23. 7. 1948, Podvrh 31, Mozirje;
62. MIHAEL PREVC, roj. 30. 9. 1957, Dražgoše 6A, Železniki;
63. SREČKO PRIJATELJ, roj. 28. 8. 1962, Orlek 14, Sežana;
64. FRANC PUKŠIČ, roj. 24. 11. 1955, Vintarovci 43c, Destrnik;
65. VILI REZMAN, roj. 9. 1. 1954, Selniška cesta 10, Ruše;
66. mag. ANTON ROP, roj. 27. 12. 1960, Pot na Črno 15, Vodice;
67. BOJAN RUGELJ, roj. 20. 7. 1959, Drožanjska cesta 61, Sevnica;
68. PAVEL RUPAR, roj. 21. 5. 1960, Cesta Kokrškega odreda 27, Križe;
69. mag. BORUT SAJOVIC, roj. 18. 7. 1960, Brdo 7, Podnart;
70. dr. MITJA SLAVINEC, roj. 30. 5. 1964, Klavniška ulica 15, Murska Sobota;
71. ALOJZ SOK, roj. 27. 3. 1959, Ptujska 12b, Ormož;
72. BOJAN STARMAN, roj. 4. 7. 1950, Kosovelova ulica 20, Žiri;
73. FRANC SUŠNIK, roj. 4. 9. 1955, Čeplje 1/c, Vransko;
74. MAJDA ŠIRCA, roj. 20. 4. 1953, Gregorčičeva 13a, Ljubljana;
75. JOŽEF ŠKOLČ, roj. 19. 8. 1960, Breginj 42, Kobarid;
76. MATJAŽ ŠVAGAN, roj. 21. 5. 1963, Izlake 19, Izlake;
77. JOŽE TANKO, roj. 16. 4. 1956, Breg 82, Ribnica;
78. DAVORIN TERČON, roj. 2. 1. 1961, Cesta na Lenivec 16, Sežana;
79. VILI TROFENIK, roj. 5. 9. 1943, Mihovci pri Veliki Nedelji 104, Velika Nedelja;
80. MARJETKA UHAN, roj. 18. 10. 1963, Rodine pri Trebnjem 25, Trebnje;
81. JANKO VEBER, roj. 30. 7. 1960, Ulica heroja Marinclja 9, Kočevje;
82. RUDI VERŠNIK, roj. 24. 7. 1950, Gornji Log 16, Kamnik;
83. mag. ANDREJ VIZJAK, roj. 6. 8. 1964, Ulica stare pravde 28, Brežice;
84. BOŠTJAN ZAGORAC, roj. 23. 9. 1973, Ul. Štrauhovih 39, Maribor;
85. CVETKA ZALOKAR ORAŽEM, roj. 15. 4. 1960, Poljska cesta 10B, Domžale;
86. BOGOMIR ZAMERNIK, roj. 8. 11. 1964, Podvolovljek 42, Luče;
87. MILENKO ZIHERL, roj. 2. 4. 1955, Demšarjeva cesta 20, Škofja Loka;
88. dr. MILAN ZVER, roj. 25. 5. 1962, Grablovičeva 24, Ljubjana;
89. BARBARA ŽGAJNER TAVŠ, roj. 12. 2. 1976, Trg revolucije 4, Trbovlje;
90. mag. FRANC ŽNIDARŠIČ, roj. 11. 12. 1940, Cankarjeva ulica 33, Trebnje.
Št. 020-02/92-27/160
Ljubljana, dne 22. oktobra 2004.
EPA 1-IV
Predsedujoči
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l. r.

AAA Zlata odličnost