Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4622. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine, stran 13164.

Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine
1. člen
V Navodilu o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine (Uradni list RS, št. 99/01) se v 5. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da dolžnik dolguje državi ali občini na podlagi sklepa oziroma odločbe organa, lahko zaprosi za odlog ali obročno odplačilo kadarkoli do dne zapadlosti obveznosti v plačilo.«
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 488-17/2004/1
Ljubljana, dne 8. oktobra 2004.
EVA 2004-1611-0180
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost