Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4616. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli II - spremembe in dopolnitve, stran 13162.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Polzela sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli II – spremembe in dopolnitve
I
Župan Občine Polzela odreja javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza, ki ga je izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje št. projekta 05/04.
II
Predlog bo javno razgrnjen v času od 11. oktobra 2004 do 25. oktobra 2004 v prostorih Občine Polzela, Polzela 8, v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve bo v torek, dne 19. oktobra 2004 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Polzela, organizirana javna obravnava predloga.
III
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko, v času javne razgrnitve, podajo svoje pripombe oziroma predloge. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb, lahko pa se pošljejo tudi pismeno na naslov: Občina Polzela, Polzela 8, p.Polzela s pripisom: Pripombe na predlog ZN. Rok za pisne pripombe poteče zadnji dan razgrnitve.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-033-03
Polzela, dne 4. oktobra 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost