Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4593. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč, stran 13054.

Občinski svet občine Zreče je na podlagi 12., 23., 174. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02, 100/03, 85/04) na seji, dne 27. 9. 2004, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč
1. člen
Odlok o Zazidalnem načrtu Nova Dobrova in zazidalnem načrtu centra Zreč (Uradni list SRS, št. 23/82, 30/87, Uradni list RS, št. 53/93, Uradni list RS, št. 54/93) se v tretjem členu dopolni tako, da se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Funkcionalno območje stanovanjskih objektov zajema območja gradbenih parcel in zunanjih prometnih (parkirišča in dovozne ceste) in zelenih površin (zelenice). Gradbene parcele in funkcionalno območje je razvidno iz grafične priloge: Situacija gradbenih parcel.
2. člen
V grafičnem delu se doda: Situacija gradbenih parcel v merilu 1:1000.
3. člen
Nadzor na izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-19/2004-02
Zreče, dne 27. septembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost