Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4589. Sprememba in dopolnitev odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb, stran 13049.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina, na 15. redni seji dne 24. 9. 2004 sprejel
S P R E M E M B O
I N D O P O L N I T E V O D L O K A
o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in izvajanju gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 10/04) se v 17. členu doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.«
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati na­slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/04
Tišina, dne 27. septembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, ing. agr. l. r.