Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4584. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije, stran 13043.

Na podlagi 13. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka, na 16. redni seji dne 16. 9. 2004 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije
1
Občinski svet občine Pivka imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. Nadja Čeligoj, predsednik
Cvetka Rebec, namestnik
 
2. Milko Zamuda, član
Borut Bele, namestnik
 
3. Stanislav Čelhar, član
Valentin Jože Čančula, namestnik
 
4. Majda Godina, član
Alojz Šabec, namestnik.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 03201/2000, z dne 3. 7. 2000.
Št. 03201-16/2004
Pivka, dne 16. septembra 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.