Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško, stran 13039.

Na podlagi 25. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 23. 9. 2004, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo
iz proračuna Občine Krško
1. člen
V pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Krško (Uradni list RS, št. 91/01, 90/02 in 92/03), se v 8. členu pod točko 1 Študij oziroma priprava programa oziroma projekta, za točko f) doda naslednja točka:
f1) dejavnost ohranjanja kulturne dediščine (delovno srečanje = 2
šolski uri)
– projekti ohranjanja ljudskega petja in godčevstva
(večeri ljudskih pevcev in/ali godcev)
– do 15 članov                 40 delovnih srečanj
– razstava rokodelskih izdelkov
na podlagi tradicionalnih znanj
(do 10 avtorjev)                40 delovnih srečanj
2. člen
V 8. členu se pod točko 2 Izvedba programa oziroma projekta, za točko 2.f) doda še naslednja točka:
2f1) dejavnost ohranjanja kulturne dediščine
– projekti ohranjanja ljudskega petja in godčevstva
(večeri ljudskih pevcev in/ali godcev)
– do 15 članov                  do 1.500 točk
– razstava rokodelskih izdelkov na podlagi
tradicionalnih znanj (do 10 avtorjev)      do 2.500 točk
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-04-3/01-703
Krško, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.