Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4575. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 239/3, k.o. Anovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 13037.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 23. 9. 2004, sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 239/3, k.o. Anovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 1239/3 – neplodno v izmeri 5 96 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 92, k.o. Anovec in je v lasti Glas Zvonka in Glas Marte, Kremen 30, Krško, za vsakega v deležu do ene polovice.
II
Nepremičnina se kupi iz razloga, ker v naravi predstavlja že zgrajen infrastrukturni objekt – cesto na Kremenu.
III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in za ceno 584.676 SIT.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-34/2004-O507
Krško, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.