Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4574. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1283/1, k.o. Anovec in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 925/2, parc. št. 939/3 in parc. št. 1047/8, k.o. Anovec ter ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičn, stran 13037.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 23. 9. 2004, sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1283/1, k.o. Anovec in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 925/2, parc. št. 939/3 in parc. št. 1047/8, k.o. Anovec ter ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1283/1 – pot v izmeri 639 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem seznamu javnega dobra št. VII. k.o. Anovec in se zamenja za nepremičnine parc. št. 925/2 – pot v izmeri 67 m2, parc. št. 939/3 – travnik v izmeri 20 m2 in parc. št. 1047/8 – travnik v izmeri 239 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 59, k.o. Anovec in so v lasti Vevar Riharda, Kremen 12, Krško, v deležu do celote.
II
Nepremičnina parc. št. 1283/1, k.o. Anovec, ki ni več v funkciji javnega dobra, ker v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbnemu zemljišču, ki je v lasti Vevar Riharda, se zamenja za nepremičnine parc. št. 925/2, parc. št. 939/3 in parc. št. 1047/8, k.o. Anovec iz razloga, ker v naravi predstavljajo že zgrajene infrastrukturne objekte – ceste na Kremenu.
III
Zamenjava nepremičnin bo izvedena po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in z doplačilom razlike v ceni nepremičnin v višini 20.243,33 SIT s strani Občine Krško.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-36/2004-O507
Krško, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost