Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4572. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško, stran 13036.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 21. seji dne 23. 9. 2004, sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško
1. člen
V 2. členu sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 41/04) se doda četrti odstavek, ki glasi:
»Občinski svet občine Krško pooblašča župana Občine Krško, da v primerih manjših odstopanj, v zvezi z vpisom števila otrok v vrtec, ki nastanejo po sprejetju sklepa o izdaji soglasja k sistemizacijam delovnih mest v vrtcih za določeno šolsko leto, odloči o uporabi fleksibilnega normativa glede števila otrok v oddelkih in poda soglasje k manjšim spremembam sistemizacij, delovnih mest v vrtcih, kot posledica naknadnega vpisa otrok v vrtce in v okviru že določenega števila oddelkov vrtca za določeno šolsko leto.«.
2. člen
V tretjem odstavku 7. člena se besedi »en mesec« nadomesti z besedama »dva tedna«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od organiziranja predšolske vzgoje in vključevanja otrok v vrtce na območju Občine Krško v šolskem letu 2004/2005 dalje.
Št. 640-01-1/2004-704
Krško, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.