Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4568. Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača, stran 13031.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 17. redni seji dne 23. 9. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača
1. člen
V pravilniku o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 54/04) se spremenijo posamezne točke v merilih, in sicer:
Pri vrsti programa PEVSKI ZBORI se spremenijo 3., 5., 6. in 7. točka.
3. točka se spremeni in se glasi:
+-------------+-----------+--------+-------+
|       | Št. točk |Št. točk| Št. |
|       |      |    | točk |
+-------------+-----------+--------+-------+
|3. Stroški  | Na območju|  Na  |  V  |
|nastopov   |  Občine | območju|tujini |
|       |  Divača | regije |    |
|       |      |  ali |    |
|       |      | države |    |
+-------------+-----------+--------+-------+
|Koncerti   |   40  |  60  | 100 |
+-------------+-----------+--------+-------+
|Nastopi   |   20  |  40  | 70  |
+-------------+-----------+--------+-------+
Izredni nastopi in koncerti, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 3. Stroški nastopov – enako kot redni program.
V 5. točki se doda alinea, ki se glasi:
– udeležba na tekmovanju (za zbor) se upošteva za preteklo leto – 5 točk/udeležbo.
V 6. točki se doda alinea, ki se glasi:
– dosežena posebna priznanja (za zbor) se upoštevajo za preteklo leto – 10 točk / priznanje.
7. točka se spremeni v postavki MLADI – člani društva, tako da se glasi:
Mladi člani društva od vključno 13 do 18 leta starosti – 5 točk/mladega.
Pri vrsti programa PIHALNI ORKESTRI se spremenijo 4., 6. in 7. točka.
4. točka se spremeni in se glasi:
+-------------+-----------+--------+-------+
|       | Št. točk |Št. točk| Št. |
|       |      |    | točk |
+-------------+-----------+--------+-------+
|3. Stroški  | Na območju|  Na  |  V  |
|nastopov   |  Občine | območju|tujini |
|       |  Divača | regije |    |
|       |      |  ali |    |
|       |      | države |    |
+-------------+-----------+--------+-------+
|Koncerti   |   40  |  60  | 100 |
+-------------+-----------+--------+-------+
|Nastopi   |   20  |  40  | 70  |
+-------------+-----------+--------+-------+
Izredni nastopi in koncerti, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 3. Stroški nastopov – enako kot redni program.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na tekmovanju (za orkester) se upošteva za preteklo leto – 5 točk/udeležbo.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
– dosežena posebna priznanja (za orkester) se upoštevajo za preteklo leto – 10 točk / priznanje.
Pri vrsti programa DEJAVNOST BALETA se spremenita 3. in 5. točka.
3. točka se spremeni, tako da se glasi:
+-------------+-----------+--------+-------+
|       | Št. točk |Št. točk| Št. |
|       |      |    | točk |
+-------------+-----------+--------+-------+
|3. Stroški  | Na območju|  Na  |  V  |
|nastopov   |  Občine | območju|tujini |
|       |  Divača | regije |    |
|       |      |  ali |    |
|       |      | države |    |
+-------------+-----------+--------+-------+
|Koncerti   |   40  |  60  | 100 |
+-------------+-----------+--------+-------+
|Nastopi   |   20  |  40  | 70  |
+-------------+-----------+--------+-------+
Izredni nastopi in koncerti, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 3. Stroški nastopov – enako kot redni program.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na tekmovanju (za posameznika) se upošteva za preteklo leto – 5 točk/udeležbo.
Pri vrsti programa KULTURNA DRUŠTVA, KI SO SESTAVLJENA IZ VEČ SKUPIN se spremenijo 3., 5. in 6. točka.
3. točka se spremeni in se glasi:
+-------------+-----------+--------+-------+
|       | Št. točk |Št. točk| Št. |
|       |      |    | točk |
+-------------+-----------+--------+-------+
|3. Stroški  | Na območju|  Na  |  V  |
|nastopov   |  Občine | območju|tujini |
|       |  Divača | regije |    |
|       |      |  ali |    |
|       |      | države |    |
+-------------+-----------+--------+-------+
|Koncerti   |   40  |  60  | 100 |
+-------------+-----------+--------+-------+
|Nastopi   |   20  |  40  | 70  |
+-------------+-----------+--------+-------+
Izredni nastopi in koncerti, ki niso zajeti v programu dela društva za tekoče leto se upoštevajo v naslednjem letu in se točkujejo po merilu številka 3. Stroški nastopov – enako kot redni program.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
– udeležba na tekmovanju (za skupino) se upošteva za preteklo leto – 5 točk/udeležbo.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
– dosežena posebna priznanja (za skupino) se upoštevajo za preteklo leto – 10 točk / priznanje.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 17/01
Divača, dne, 23. septembra 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.