Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4554. Uredba o spremembi Uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin, stran 12967.

Na podlagi 5., 8. in 126. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 -ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 22/04) se v 4. členu tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
| Tarifna oznaka| Poimenovanje              |  Višina pomoči |
|        |                     |    na 100 kg |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|        |                     |         |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|        |1. ŽITA                 |         |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|1001 90 10   |Sevka (pira) (Triticum spelta L.)    |    2.931 SIT |
|1006 10 10   |Riž (Oryza sativa L.)          |         |
|        |sorte z  dolgim zrnjem, pri  katerih|    3.523 SIT |
|        |dolžina zrna presega  6,0 mm in pri|         |
|        |katerih  razmerje  dolžina/širina  ni|         |
|        |manjše od 3               |         |
|        |ostale sorte, katerih zrnje presega, ne|    3.029 SIT |
|        |presega ali je enako dolžini 6,0 mm in|         |
|        |pri katerih je razmerje dolžina/širina|         |
|        |manjše od 3               |         |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|        |2. OLJNICE                |         |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|iz 1204 00 10 |Lan (Linum usitatissimum L.) – vlakna  |    5.789 SIT |
|iz 1204 00 10 |Lan (Linum usitatissimum L.) – seme   |    4.581 SIT |
|iz 1207 99 10 |Konoplja (Canabis sativa L.) – sorte z|    4.188 SIT |
|        |vsebnostjo THC ne večjo od 0,2%     |         |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|        |3. TRAVE                 |         |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|iz 1209 29 10 |Pasja šopulja (Agrostis canina L.)    |   15.493 SIT |
|iz 1209 29 10 |Orjaška  šopulja  (Agrostis  gigantea|   15.493 SIT |
|        |Roth.)                  |         |
|iz 1209 29 10 |Plazeča šopulja  (Agrostis stolonifera|   15.493 SIT |
|        |L.)                   |         |
|iz 1209 29 10 |Lasasta šopulja (Agrostis capillaris L.) |   15.493 SIT |
|iz 1209 29 80 |Visoka pahovka  (Arrhenatherum elatius|   13.695 SIT |
|        |(L.) P. Beauv. Ex J.S. in K.B. Presi)  |         |
|iz 1209 29 10 |Pasja trava (Dactylis glomerata L.)   |   10.764 SIT |
|iz 1209 23 80 |Trstikasta bilnica (Festuca arundinacea|   12.021 SIT |
|        |Schreb.)                 |         |
|iz 1209 23 80 |Ovčja bilnica (Festuca ovina L.)     |    8.892 SIT |
|1209 23 11   |Travniška  bilnica (Festuca  pratensis|    8.892 SIT |
|        |Huds.)                  |         |
|1209 23 15   |Rdeča bilnica (Festuca rubra L.)     |    7.513 SIT |
|iz 1209 29 80 |Festulolium               |    6.601 SIT |
|1209 25 10   |Mnogocvetna ljulka (Lolium multiflorum|    4.310 SIT |
|        |Lam.)                  |         |
|1209 25 90   |Trpežna ljulka (Lolium perenne L.)    |    6.321 SIT |
|iz 1209 29 80 |Skrižana ljulka  (Lolium ? boucheanum|    4.310 SIT |
|        |Kunth)                  |         |
|iz 1209 29 80 |Bertolonijev   mačji  rep   (Phleum|   10.395 SIT |
|        |Bertolinii (DC)             |         |
|1209 26 00   |Travniški mačji rep (Phleum pratense L.) |   17.045 SIT |
|iz 1209 29 80 |Podlesna latovka (Poa nemoralis L.)   |    7.931 SIT |
|1209 24 00   |Travniška latovka (Poa pratensis L.)   |    7.857 SIT |
|iz 1209 29 10 |Močvirska  latovka (Poa palustri)  in|    7.931 SIT |
|        |navadna latovka (Poa trivialis L.)    |         |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|        |4. METULJNICE              |         |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
|iz 1209 29 80 |Medenica (Hedysarum coronarium L.)    |    7.439 SIT |
|iz 1209 29 80 |Hmeljna metelka (Medicago lupulina L.)  |    6.503 SIT |
|iz 1209 21 00 |Lucerna (Medicago sativa L.) – ekotipi  |    4.508 SIT |
|iz 1209 21 00 |Lucerna (Medicago sativa L.) – sorte   |    7.464 SIT |
|iz 1209 29 80 |Navadna  turška  detelja  (Onobrichis|    4.088 SIT |
|        |vicifolia Scop.)             |         |
|iz 1209 22 80 |Aleksandrijska   detelja   (Trifolium|    9.334 SIT |
|        |alexandrinum L.)             |         |
|iz 1209 22 80 |Hibridna detelja (Trifolium hybridum L.) |    9.361 SIT |
|iz 1209 22 80 |Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.)   |    9.334 SIT |
|1209 22 10   |Črna detelja (Trifolium pratense L.)   |   10.911 SIT |
|iz 1209 22 80 |Bela (plazeča) detelja (Trifolium repens|   15.321 SIT |
|        |L.)                   |         |
|iz 1209 22 80 |Bela (plazeča) detelja (Trifolium repens|   14.434 SIT |
|        |L. var. giganteum)            |         |
|iz 1209 22 80 |Perzijska  (zasukanocvetna)   detelja|    9.334 SIT |
|        |(Trifolium resupinatum L.)        |         |
|iz 1209 29 10 |Navadna grašica (Vicia sativa L.)    |    6.256 SIT |
|iz 1209 29 10 |Kuštrava grašica (Vicia villosa Roth.)  |    4.902 SIT |
+---------------+-----------------------------------------+-----------------+
 
                                       «
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-17/2001-6
Ljubljana, dne 30. septembra 2004.
EVA 2004-2311-0348
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost