Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4548. Uredba o dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje, stran 12965.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
1. člen
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje (Uradni list RS, št. 79/04) se v prvem odstavku 11. člena za prvim stavkom doda naslednje besedilo: ''Bencinski servis Bertoki je opredeljen kot nadomestni servis za bencinski servis Bivje, ki ga po izgradnji avtocestnega odseka Klanec–Srmin ni možno vključiti v avtocestni sistem ter ga je potrebno odstraniti.''.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/2001-7
Ljubljana, dne 30. septembra 2004.
EVA 2004-2511-0265
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik