Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4390. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Gradišče v Mestni občini Nova Gorica, stran 12232.

Na podlagi 28. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/02, ZUOPZP) minister za okolje, prostor in energijo izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
za vplivno območje plazu Gradišče
v Mestni občini Nova Gorica
I
Minister, pristojen za prostor, odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Gradišče v Mestni občini Nova Gorica, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, št. proj. 7477/1 v juliju 2004.
II
Javna razgrnitev bo potekala na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana in v prostorih Mestne občine Nova Gorica v času od 24. 9. 2004 do 8. 10. 2004.
Javna obravnava bo potekala 30. 9. 2004 z začetkom ob 18.30 v Domu KS Gradišče nad Prvačino.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi in na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali posredujejo na elektronski naslov info.upr@gov.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede »Plaz Gradišče«) do konca javne razgrnitve.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani ministrstva za okolje, prostor in energijo (www.gov.si/upp) in v časniku Primorske novice.
Št. 352-23-3/2003
Ljubljana, dne 14. septembra 2004.
EVA 2004 – 2511 – 0256
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost